GMA Tanah Air herdenkt de Tjakalele actie van 29 juni 2007

Vandaag, 29 juni 2021, is het precies 14 jaar geleden dat de Tjakalele-actie in Ambon (Zuid-Molukken) plaatsvond.

Ook GMA Tanah Air laat deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbijgaan.

Op twee locaties in Aboru, Dusun Naira en Kampong, zijn vanochtend vroeg meerdere vlaggen gehesen om de Tjakalele-actie en actievoerders te gedenken en eren.

De RMS strijd zal onverminderd doorgaan!

Mena Muria!


Terugblik Tjakalele actie 2007 (29 juni 2007 - 29 juni 2021)

Vandaag, 29 juni 2021, is het precies 14 jaar geleden dat de Tjakalele-actie in Ambon (Zuid-Molukken) plaatsvond.

GMA kijkt vandaag vol trots en respect terug op deze actie.

Op 29 juni 2007 vond tijdens de Harganas-viering op “het Vrijheidsplein” in Ambon (Zuid-Molukken) de moedige Tjakalele-actie plaats waarbij een groep van 27 dansers tijdens het opvoeren van de Tjakalele (een traditioneel Moluks krijgsdans) de RMS-vlag toonden aan toenmalig Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) en zijn 3.887 genodigden (waaronder Indonesische ministers, ambassadeurs, gouverneurs, regenten en burgemeesters).

De groep Tjakalele-dansers, waarvan bapa Johan Teterissa de leider was, bestond geheel uit Aborunezen, namelijk:
1. Fredy Akihary;
2. Leonard Hendriks;
3. Samuel Hendriks;
4. Alex Malawauw;
5. Philip Malawau;
6. Selfianus Malawau;
7. Ferdinand Radjawane;
8. Jeky Riry;
9. Mersy Riry;
10. Abraham Saya;
11. Arens Saya;
12. Vernon Saya;
13. Jefri Saya;
14. Johan Saya;
15. Johanis Saya;
16. Johanis Saya;
17. Jordan Saya;
18. Bobby Saya;
19. Pieter Saya;
20. Pieter Saya;
21. Ruben Saya;
22. Elias Sinay;
23. Jhony Sinay;
24. Josias Sinay;
25. Melky Sinay;
26. Johan Teterissa (leider Tjakalele-actie), en
27. Albert Usmany.

Meteen na het tonen van de RMS-vlag werden alle Tjakalele-dansers hardhandig gearresteerd. Op het politiebureau werden de Tjakalele-dansers door politieagenten vernederd en geslagen. Opvallend hierbij is dat bapa Johan Teterissa op het politiebureau ook door een aanwezige Indonesische journalist werd geslagen.

De Tjakalele-dansers werden vervolgens voor minstens 10 jaar in de gevangenis gezet en bapa Johan Teterissa kreeg als leider van deze Tjakalele-actie aanvankelijk zelfs levenslang.

Later werden diegenen die betrokken waren bij de voorbereiding van de Tjakalele-actie ook gearresteerd. In de gevangenis zijn alle dansers op ernstige wijze gemarteld door Indonesië.

De gevangenen werden onder andere:
- hardhandig van de trap geduwd;
- met ijzeren staven en kabels geslagen;
- geprikt en geslagen met geweren;
- bedreigd door een granaat in hun mond te stoppen;
- gedwongen om na de martelingen de zee in te gaan, zodat het zoute water hun verse wonden nog pijnlijker zou maken.

Op 21 juni 2008 vond de eerste Molukse mensenrechtenconferentie plaats in De Balie te Amsterdam, georganiseerd door Molukse mensenrechtenorganisatie PAK en de RMS-regering in ballingschap.
Twee gasten werden speciaal voor deze mensenrechtenconferentie uitgenodigd, namelijk mensenrechtenadvocaat Johnson Panjaitan uit Jakarta (Indonesië) en tante An Saya uit Aboru (Zuid-Molukken).

Mensenrechtenadvocaat Johnson Panjaitan die in het verleden Xanana Gusmao (leider Oost-Timor) heeft verdedigd, vertelde hoe hij Johan Teterissa verdedigde.

Tante An Saya, ooggetuige en moeder van één van de Tjakalele-dansers, verklaarde dat – toen ze haar zoon in de gevangenis bezocht – ze hem niet meer kon herkennen. De Indonesische overheid had haar zoon namelijk gemarteld door een biljartbal in zijn mond te plaatsen, waarna hij herhaaldelijk in zijn gezicht en op zijn mond werd geslagen. Tante An sloot haar getuigenverklaring in tranen af met de mededeling dat ze haar zoon zelf nog nooit heeft geslagen, maar lijdzaam moest toezien hoe haar zoon door de martelingen onherkenbaar voor haar werd.

Enkel en alleen door de getuigenverklaring van tante An Saya en de getoonde filmpjes over de mensenrechtenschendingen op Maluku besloten de eveneens aanwezige mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch zich eindelijk in te zetten tegen de mensenrechtenschendingen op Maluku.

Vlak na voornoemde Molukse mensenrechtenconferentie werd plotseling – zonder proces - de gevangenisstraf van Johan Teterissa verlaagd van levenslang naar 15 jaar.

Op 9 maart 2009 werden de Molukse Politieke Gevangenen plotseling overgeplaatst van gevangenissen op het eiland Ambon (Zuid-Molukken) naar gevangenissen op het eiland Java (Indonesië), waaronder het streng bewaakte gevangeniseiland Nusa Kembangan, beter bekend als “het Alcatraz van Indonesië”.

De mensenrechten van de Molukse Politieke Gevangenen op Java (Indonesië) werden extra geschonden, omdat hun familieleden uit onder andere Aboru, Ambon, Tanimbar en Kei (Zuid-Molukken) hen niet konden bezoeken vanwege de grote afstand (3 uur vliegen, vergelijkbaar met de afstand tussen Amsterdam-Athene) en omdat ze over onvoldoende financiële middelen beschikten om vliegtickets te kopen.

Op 18 juni 2018 overleed bapa Fredy Akihary op 60 jarige leeftijd onverwachts aan een hartaanval in de gevangenis Potong op Java (Indonesië), eenzaam en ver weg van zijn gezin op Maluku.

Op 10 augustus 2018 werden de Molukse Politieke Gevangenen na negen jaar eindelijk terug overgebracht van gevangeniseiland Nusa Kembangan (Java, Indonesië) naar gevangenis Nania (Ambon, Zuid-Molukken).

Op 26 december 2018 (Tweede Kerstdag) werden bapa Johan Teterissa en bapa Jeki Riry na 11,5 jaar gevangenschap eindelijk vrijgelaten.

Op 4 december 2019 is Johan Teterissa helaas onverwachts in Aboru overleden.

Op 17 augustus 2020 zijn na 13 jaar gevangenschap eindelijk de laatste drie overgebleven Molukse Politieke Gevangenen, die aan de vreedzame Tjakalele-actie hebben meegedaan, vrijgelaten, namelijk: Romanus Batseran, Jordan Saya en Yohanis Saya.


In memoriam: bapa Fredy Akihary (16/02/1958 - 18/06/2018)

In Memoriam: bapa Fredy Akihary

16 februari 1958 te Aboru (Zuid-Molukken)

18 juni 2018 gevangenis te Porong, Java (Indonesië)

Vandaag, 18 juni 2021, is het precies drie jaar geleden dat wijlen bapa Fredy Akihary in de gevangenis te Porong op Java (Indonesië) overleed.

GMA staat vandaag stil bij zijn dood en kijkt vol trots en respect terug op bapa Fredy Akihary. Hij heeft moed getoond door op 29 juni 2007 mee te doen aan de Tjakalele-actie.

Op 16 februari 1958 werd bapa Fredy Akihary in Aboru (Zuid-Molukken) geboren.

Op 29 juni 2007 deed bapa Fredy Akihary mee aan de Tjakalele-actie in Ambon (Zuid-Molukken), waarbij de RMS-vlag aan de toenmalige Indonesische president SBY werd vertoond. Meteen werden alle Tjakalele-dansers, waaronder bapa Fredy Akihary, door Indonesië hardhandig gearresteerd, waarna ze op het politiebureau werden vernederd en geslagen om vervolgens heftig gemarteld te worden in de gevangenis. Bapa Fredy Akihary kreeg 10 jaar gevangenisstraf opgelegd.

Op 9 maart 2009 werden bapa Fredy Akihary en enkele Tjakalele-dansers plotseling overgeplaatst naar verschillende gevangenissen op Java (Indonesië). Bapa Fredy Akihary werd naar de gevangenis te Porong op Java (Indonesië) overgebracht.

Deze plotselinge overplaatsing naar gevangenissen op Java was een extra schending van hun mensenrechten, aangezien de Tjakalele-dansers op Java geen familiebezoek konden ontvangen. Hun familieleden konden het zich namelijk financieel niet veroorloven om met het vliegtuig drie uur te vliegen van Ambon naar Java om hen te komen bezoeken.

In 2017 zou bapa Fredy Akihary na een gevangenschap van tien jaar worden vrijgelaten, maar helaas kwam Indonesië deze belofte niet na.

Op 18 juni 2018 overleed bapa Fredy Akihary, op 60 jarige leeftijd, onverwachts aan een hartaanval in de gevangenis Porong op Java, eenzaam en ver weg van zijn vrouw en vijf kinderen.

Het stoffelijk overschot van bapa Fredy Akihary werd van Porong naar Aboru overgebracht en op 21 juni 2018 werd bapa Fredy Akihary in het bijzijn van zijn familie in Aboru (Zuid-Molukken) ter aarde besteld.

De RMS-strijd op Tanah Air gaat door!

Mena Muria!

Amper twee maanden na de dood van bapa Fredy Akihary, werden op 10 augustus 2018 alle Tjakalele-dansers op Java (Indonesië) weer terug overgeplaatst naar gevangenissen op Ambon (Zuid-Molukken).


In memoriam: tante An Saya

Vandaag, 14 juni 2021, is het precies twee jaar geleden dat wijlen tante An Saya overleed.

GMA staat vandaag stil bij haar dood en kijkt vol trots en respect terug op tante An Saya.

Zij heeft moed getoond door in 2008 van Aboru (Zuid-Molukken) naar Amsterdam te gaan om haar emotionele getuigenis af te leggen als ooggetuige en tevens als moeder van één van de Molukse politieke gevangen die mee heeft gedaan aan de Tjakalele-actie.

Op 29 juni 2007 vond in Ambon (Zuid-Molukken), onder leiding van de twee RMS leiders Simon Saya en Johan Teterissa, de Tjakalele-actie plaats waarbij de RMS-vlag aan de toenmalige Indonesische president SBY werd getoond.

Op 21 juni 2008 vond de eerste Molukse mensenrechtenconferentie plaats in De Balie te Amsterdam, georganiseerd door de Molukse mensenrechtenorganisatie Perintis Akis Kilat (PAK) en de RMS-regering in ballingschap. Twee speciale gasten werden voor deze conferentie uitgenodigd, namelijk mensenrechtenadvocaat Johnson Panjaitan uit Jakarta (Indonesië) en tante An Saya uit Aboru (Zuid-Molukken).

Mensenrechtenadvocaat Johnson Panjaitan, die in het verleden Xanana Gusmao (leider Oost-Timor) heeft verdedigd, vertelde onder meer hoe hij Johan Teterissa heeft verdedigd. Tante An Saya verklaarde in tranen dat, toen ze haar zoon in de gevangenis bezocht, ze hem niet meer kon herkennen. Vanwege het vertonen van de RMS-vlag in Ambon (Zuid-Molukken) had Indonesie haar zoon namelijk gemarteld door een biljartbal in zijn mond te plaatsen, waarna hij herhaaldelijk in zijn gezicht en op zijn mond werd geslagen. Tante An sloot haar getuigenverklaring in tranen af met de mededeling dat ze haar zoon zelf nog nooit heeft geslagen, maar lijdzaam moest toezien hoe haar zoon door de martelingen onherkenbaar voor haar werd.

Op basis van de getuigenverklaring van tante An Saya en de getoonde filmpjes over de mensenrechtenschendingen op Maluku, besloten de eveneens aanwezige mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch zich eindelijk in te zetten tegen de mensenrechtenschendingen op Maluku.

Tante An Saya stierf op 14 juni 2019 in Aboru (Zuid-Molukken).

De RMS-strijd op Tanah Air gaat door!

Mena Muria!


Api Perjuangan tetap menyala!

Vandaag, 11 juni 2021, eert en gedenkt GMA de vrijheidsstrijders die 44 jaar geleden hun leven hebben gegeven ten behoeve van de RMS strijd.

Selalu dalam kenangan:
– Hansina Uktolseja
– Ronald Lumalessil
– Max Papilaya
– Minggus Rumahmory
– George Matulessy
– Matheos Tuny

Api Perjuangan tetap menyala!

Mena Muria!


Tanah Air eert gevallenen actie De Punt (23 mei 1977 - 11 juni 1977)

Vandaag, 11 juni 2021, gedenkt de Molukse gemeenschap de gewelddadige beëindiging van de treinkaping bij De Punt, waarbij 44 jaar geleden zes van onze strijders zijn omgekomen.

Ook op Tanah Air staat het Molukse volk vandaag stil bij deze gebeurtenis en zijn er in Aboru op verschillende plekken vlaggen de lucht in gegaan om de zes vrijheidsstrijders te herdenken en te eren.

Selalu dalam kenangan:
- Hansina Uktolseja
- Ronald Lumalessil
- Max Papilaya
- Minggus Rumahmory
- George Matulessy
- Matheos Tuny

Het vuur van de RMS strijd brandt onverminderd voort!

Mena Muria!


Actie De Punt (23 mei 1977)

Vandaag gedenkt GMA de start van de actie De Punt (23 mei 1977). Negen vrijheidsstrijders namen toen de beslissing om actie te ondernemen ten behoeve van de RMS strijd, waarvan zes strijders het uiteindelijk met hun leven hebben moeten bekopen. Hiervoor kunnen wij alleen maar diep respect hebben. Laat hun offer niet voor niets zijn geweest! De RMS strijd gaat onverminderd door! Toen en nu!

Mena Muria!


Selamat Hari Raya Pentakosta 2021

GMA wenst al haar supporters een gezegende Pinksteren! Selamat Hari Raya Pentakosta 2021!


Drie vrijheidstrijders gearresteerd voor het hijsen van de RMS-vlag in Ullath (Saparua)

In het kader van hari Pattimura wappert de RMS-vlag vandaag op meerdere plekken op Maluku. De RMS-vlag werd onder andere gehesen in de wijken Kayu Tiga en Karang Panjang (Ambon), Aboru (Haruku) en Ullath (Saparua).

Daarbij zijn vandaag drie vrijheidstrijders aangehouden en gearresteerd voor het hijsen van de RMS-vlag in het dorp Ullath op Saparua: Agustinus Pattipelohy (32 jaar), Michael Latumaerissa (41 jaar) en Enang Patty. Alledrie zijn zij woonachtig in Ullath.

De drie arrestanten zijn inmiddels overgebracht naar het politiebureau op Ambon.


De RMS-vlag wappert op de 204e Pattimura dag in negeri Aboru en Karang Panjang in Ambon

Vandaag, zaterdag 15 mei 2021 lokale tijd, wappert de vlag van de Republik Maluku Selatan (Republiek der Zuid-Molukken, RMS) opnieuw in het dorp Aboru (eiland Haruku) en in de wijk Karang Panjang in Ambon-stad (naast de Imanuel Kerk). Het is het 204e jaar dat de grote verzetsheld van de Molukken, Thomas Matulessy (Kapitan Pattimura), wordt herdacht.

Sinds het ontstaan van het nationalisme in Europa in de 18e eeuw zijn “onafhankelijkheid en staatssoevereiniteit” het doel van het nationalisme voor alle naties in de wereld, zo ook voor het Molukse volk. Anno 2021 is het 71 jaar geleden dat op 25 april 1950 de Republik Maluku Selatan - onder de vierkleurige vlag - in Ambon stad werd uitgeroepen. Ter herdenking hiervan hebben in de afgelopen decennia een groot aantal groepen in Aboru, Ambon en Seram de RMS-vlag meermaals fier laten wapperen. Dat gebeurde onder andere op 25 april 2002, 2003, 2014, 2020 en op 29 juni 2007 tijdens de Tjakalele-actie in Ambon. Deze gebeurtenissen zijn echter slechts een klein onderdeel van de grote inspanningen en strijd die gepaard gaan met het vestigen van een natiestaat genaamd de Republik Maluku Selatan.

Etymologisch gezien betekent het woord republiek “algemeen belang”, afgeleid van de woorden “Res” en “Publica”, terwijl de Maluku Selatan (Zuid-Molukken) verwijst naar de grenzen van het territorium en de (lokale) Molukse bevolking.

Zodoende is de Republik Maluku Selatan bedoeld om de belangen van het Molukse volk te behartigen, middels het creëren van openbaar welzijn, door John Locke “algemeen welzijn” genoemd. Hetzij religieus of niet-religieus.

Waarom? Omdat de Republik Maluku Selatan geen religieuze staat is, maar een rechtsstaat die de mensenrechten verdedigt, ongeacht religie en afkomst.

Feit is ook dat er tijdens de initiële vorming van de RMS regering veel vertegenwoordigers vanuit de Basudara Salam Maluku een grote en verdienstelijke rol hebben gespeeld.

Sommigen van hen werden ministers in het RMS kabinet, zoals Tete Duba Latuconsina. Dit is historisch bewijs over de vorming van het regeringskabinet van de Republik Maluku Selatan dat niet mag worden genegeerd. Het getuigt daarom van weinig geschiedkundig inzicht als de Republik Maluku Selatan wordt geassocieerd met een louter Christelijke republiek. Het is namelijk een verkeerd en misplaatst uitgangspunt om op religieuze gronden een staat te willen stichten. De levensvatbaarheid van een dergelijke staat zal minimaal zijn, omdat er onvoldoende steun zal zijn vanuit de internationale gemeenschap.

Verder moeten we er als Moluks volk voor waken om ons te laten misleiden door neo-koloniale overreding en religieuze kwesties. Deze leiden alleen maar af van waar het werkelijk om gaat, namelijk het zelfbeschikkingsrecht van het gehele Molukse volk, ongeacht religieuze voorkeur. Laten wij als één volk werken aan een prachtige en hoopvolle toekomst, voor alle Molukkers!

Het recht op zelfbeschikking is niet alleen het morele recht van ieder mens dat rechtvaardig en beschaafd is, maar wordt tevens bekrachtigd en bevestigd door het internationaal juridisch recht, hoewel er partijen zijn die hier helaas geen gehoor aan geven en geen belang bij hebben. Zij zullen met alle mogelijke middelen verdeeldheid proberen te zaaien, met name onder onze jongere generaties. De geschiedenis heeft reeds bewezen dat deze partijen meesters zijn in bedrog, het veroorzaken van verdeeldheid en het vernietigen van mooie initiatieven. Laten we daarom waakzaam blijven en een eenheid vormen!

MENA MURIA!!!

15 Mei 1817 - 15 Mei 2021.

Hari ini, Sabtu 15 Mei 2021, waktu Maluku, Bendera Republik Maluku Selatan kembali berkibar di Negeri Aboru (pulau Haruku), dan di Karang Panjang Ambon (samping gereja Imanuel). Ini adalah tahun ke 204 pahlawan perlawanan besar Maluku, Thomas Matulessy (Kapitan Pattimura), diperingati.

Kemerdekaan dan kedaulatan negara adalah salah tujuan nasionalisme semua bangsa di dunia, sejak lahirnya nasionalisme di Eropa di abad ke-18. Demikian pula halnya di Maluku, dengan negara Republik Maluku Selatan yang pernah diproklamasi pada 25 april 1950 , 71 tahun lalu di kota Ambon. Peringatan pengibaran bendera RMS yang dilakukan sejumlah massa baik di Aboru, Ambon, dan Seram 25 April 2002, 2003, 2014, 2020 Harganas 29 Juni 2007 di Ambon, adalah bagian kecil dari usaha dan perjuangan besar mendirikan nation state (negara bangsa) bernama negara Republik Maluku Selatan itu. Secara etimologi kata Republik yg berasal dari "Res" dan "Publica", berarti "kepentingan umum". sedangkan Maluku Selatan menunjuk pada batas wilayah dan rakyat, penduduk dan bangsa yang tinggal di Maluku Selatan. Jadi, Republik Maluku Selatan adalah sebuah negara yang diperuntukan untuk mengurus kepentingan penduduk dan bangsa Maluku di Maluku yakni mewujudkan kesejahteraan umum yang disebut John Locke sebagai "common good". Sebagai konsekuensi nama negara, maka Republik Maluku Selatan bukan negara agama, Melainkan sebuah welfare state yakni negara konstitusional yang bertujuan melayani kepentingam kesejahteraan penduduk dan bangsa Maluku seanteronya, baik yang beragama atau tidak beragama sekalipun, sebab untuk itulah negara dibuat. Mengapa? karena Republik Maluku Selatan bukan negara agama, melainkan negara berdasar hukum (rechtsstaat) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, apapun agama dan asal usulnya, begitulah norma universal.
Maka itu di awal pembentukan pemerintahannya cukup banyak orang tua tua dari basudara Salam Maluku yang berjasa besar mendirikan Republik Maluku Selatan. Dan beberapa lagi menjadi Menteri Kabinet seperti, Tete Duba Latuconsina. Ini adalah bukti sejarah di periode awal pembentukan Kabinet Pemerintahan Republik Maluku Selatan, yang tidak boleh diabaikan oleh dan terutama generasi milenial. Adalah pembodohan dan kebodohan bila ada yg mengasosiasikan Republik Maluku Selatan sebagai negara Kristen. Dan adalah salah dan sesat secara internasional untuk dirikan negara agama. Bahkan takan mungkin berhasil, karena ditolak masyarakat internasional.

Oleh karena itu, jangan mau diperalat dengan bujuk rayu kolonial dan dibodohi dengan issue issue agama, lalu diperalat, dijadikan antek untuk dibenturkan dengan kepentingan besar Maluku kekinian dan terkait dengan masa depan yang jauh lebih terhormat dari hari ini.

Katong harus tentukan nasib sendiri karena itu bukan saja kehendak moral tiap kemanusiaan yang adil dan beradab, melainkan hal yg dilegalkan oleh rezim hukum internasional, meski ada saja pihak pihak yang tidak mengindahkan hukum internasional itu. Sehingga mereka dengan segala cara dan modus menghadang dengan korbankan generasi muda yang gampang disesatkan dengan politik konflik atau adu domba. Dan sejarah mencatat bahwa tipu, adu domba dan hancurkan adalah politik penjajah sejak dulu kala.

MENA MURIA!!!