Vandaag, 14 juni 2021, is het precies twee jaar geleden dat wijlen tante An Saya overleed.

GMA staat vandaag stil bij haar dood en kijkt vol trots en respect terug op tante An Saya.

Zij heeft moed getoond door in 2008 van Aboru (Zuid-Molukken) naar Amsterdam te gaan om haar emotionele getuigenis af te leggen als ooggetuige en tevens als moeder van één van de Molukse politieke gevangen die mee heeft gedaan aan de Tjakalele-actie.

Op 29 juni 2007 vond in Ambon (Zuid-Molukken), onder leiding van de twee RMS leiders Simon Saya en Johan Teterissa, de Tjakalele-actie plaats waarbij de RMS-vlag aan de toenmalige Indonesische president SBY werd getoond.

Op 21 juni 2008 vond de eerste Molukse mensenrechtenconferentie plaats in De Balie te Amsterdam, georganiseerd door de Molukse mensenrechtenorganisatie Perintis Akis Kilat (PAK) en de RMS-regering in ballingschap. Twee speciale gasten werden voor deze conferentie uitgenodigd, namelijk mensenrechtenadvocaat Johnson Panjaitan uit Jakarta (Indonesië) en tante An Saya uit Aboru (Zuid-Molukken).

Mensenrechtenadvocaat Johnson Panjaitan, die in het verleden Xanana Gusmao (leider Oost-Timor) heeft verdedigd, vertelde onder meer hoe hij Johan Teterissa heeft verdedigd. Tante An Saya verklaarde in tranen dat, toen ze haar zoon in de gevangenis bezocht, ze hem niet meer kon herkennen. Vanwege het vertonen van de RMS-vlag in Ambon (Zuid-Molukken) had Indonesie haar zoon namelijk gemarteld door een biljartbal in zijn mond te plaatsen, waarna hij herhaaldelijk in zijn gezicht en op zijn mond werd geslagen. Tante An sloot haar getuigenverklaring in tranen af met de mededeling dat ze haar zoon zelf nog nooit heeft geslagen, maar lijdzaam moest toezien hoe haar zoon door de martelingen onherkenbaar voor haar werd.

Op basis van de getuigenverklaring van tante An Saya en de getoonde filmpjes over de mensenrechtenschendingen op Maluku, besloten de eveneens aanwezige mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch zich eindelijk in te zetten tegen de mensenrechtenschendingen op Maluku.

Tante An Saya stierf op 14 juni 2019 in Aboru (Zuid-Molukken).

De RMS-strijd op Tanah Air gaat door!

Mena Muria!