Een waardig graf voor bp. Johan Teterissa

Een waardig graf voor een groot RMS-leider.

GMA heeft mede bijgedragen aan het opknappen van het graf van wijlen bp. Johan 'Yoyo' Teterissa.

Bp. Johan Teterissa was leider van een groep moedige Aborunese vrijheidsstrijders, die in 2007 tijdens de HARGANAS-viering op het “Vrijheidsplein” in Ambon (Zuid-Molukken) op vreedzame wijze opkwam voor de rechten en de vrijheid van het Zuid-Molukse volk. Zij toonden, in aanwezigheid van de toenmalige R.I. president Susilo Bambang Yudhoyono en zijn 3.887 genodigden (waaronder Indonesische ministers, ambassadeurs, gouverneurs, regenten en burgemeesters), tijdens hun opvoering van de Tjakalele (een traditioneel Molukse krijgsdans) op dappere wijze de RMS vlag .

Alle leden van de Tjakalelegroep werden hardhandig gearresteerd, vernederd, gemarteld en kregen vervolgens disproportionele gevangenisstraffen opgelegd voor deze vreedzame actie. Bp. Johan Teterissa kreeg aanvankelijk de hoogste straf, namelijk levenslang. Tijdens zijn gevangenschap werd bp. Johan Teterissa op verschrikkelijke wijze mishandeld.

De mensenrechtenschendingen op Maluku kregen uiteindelijk de aandacht van mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch, die bij de eerste Molukse mensenrechtenconferentie aanwezig waren. Deze conferentie vond plaats op 21 juni 2008 in Amsterdam en werd georganiseerd door Molukse mensenrechtenorganisatie PAK en de RMS-regering in ballingschap.

Vlak na voornoemde Molukse mensenrechtenconferentie werd plotseling – zonder proces – de gevangenisstraf van bp. Johan Teterissa verlaagd van levenslang naar 15 jaar. In 2009 werd bp. Johan Teterissa, samen met de andere politieke gevangenen, overgeplaatst naar een gevangenis op het verre Java (Indonesië), waardoor het voor zijn familie praktisch onmogelijk was om hem te bezoeken. Na ruim 9 jaar mocht bp. Johan Teterissa de rest van zijn gevangenisstraf in Ambon (Zuid-Molukken) uitzitten. Op 26 december 2018 kwam hij vervroegd vrij, maar helaas overleed hij onverwachts op 4 december 2019 na nog geen jaar “in vrijheid” te mogen hebben geleefd. Bp. Johan Teterissa heeft in totaal 11,5 jaar van zijn leven in detentie gezeten, enkel om het tonen van de RMS vlag. Dat is 11,5 jaar teveel!

Voor GMA is bp. Johan Teterissa een groot RMS leider, wiens leven in het teken stond van de perdjuangan. Middels het opknappen van zijn graf wil GMA hem eren en haar dankbaarheid en respect tonen voor de offers die hij heeft gebracht voor de RMS.

De fakkel die hij heeft doorgegeven zal blijven branden, opdat zijn dood en die van al onze voorgaande RMS-leiders en strijders niet voor niets zal zijn geweest.

Mena Muria!


GMA bedankt Maluku-Lunteren

Zondag 5 september jongstleden heeft Gerakan Muda Aboru (GMA) de eer gehad om bij de BBQ aanwezig te mogen zijn die door de medestrijders van Maluku-Lunteren (ML) was georganiseerd te Lunteren.

Een groot deel van de opbrengst van de BBQ was bestemd voor GMA, zodat zij haar activiteiten op TA, in samenwerking met de pusat, voort kan blijven zetten.

Uiteindelijk is er een totaalbedrag van €695,50 opgehaald, waarvan €400 reeds aan GMA gedoneerd is. Het gehele gedoneerde bedrag zal gebruikt worden om de strategische doelstellingen van de pusat te verwezenlijken, met als uiteindelijk doel een vrije en onafhankelijke RMS.

GMA wil hierbij nogmaals haar grote dank en respect uitspreken richting de organisatie van ML en tevens alle vrijwilligers en donateurs voor dit prachtige initiatief en voor de ontvangen gelden. GMA kijkt ernaar uit om de vriendschappelijke band met ML verder uit te bouwen en staat open voor gezamenlijke acties en initiatieven in de nabije toekomst.

Mena Muria!


In memoriam: Oom Junus 'Unu' Ririmasse

Rust in vrede, oom Junus 'Unu' Ririmasse.

Held van De Punt. Iemand die tot aan zijn dood trouw is gebleven aan zijn idealen en aan de RMS.

GMA bedankt u voor de offers die u heeft gebracht ten behoeve van de strijd.

Selamat djalan oom Unu!

Mena Muria!


GMA bedankt Maluku-Lunteren

GMA werd door "Maluku-Lunteren" uitgenodigd voor een barbecue op zondag 5 september jl. in de Van der Duyn van Maasdamstraat te Lunteren.

“Maluku-Lunteren” is een onafhankelijke organisatie die bestaat uit vier zeer gedreven Molukse jongeren, te weten: Noa Ramdajal, Sergiani Titaley, Kim Tahalele en Priscilla Pattiasina.

Middels het organiseren en uitvoeren van dit soort evenementen, streven zij naar saamhorigheid in de Molukse wijk te Lunteren. Maar bovenal was dit bedoeld om gewoon gezellig samen te zijn.

En gezellig was het zeker! De straat was afgezet en omgetoverd naar een heerlijk na-zomers buitenterras waar muziek/lagu2 werd gedraaid met heerlijk eten van de barbecue.

Ook aan de kinderen werd gedacht. Zij vermaakten zich met veel plezier op de grote luchtkasteel/hindernisbaan, welke door een buurman belangeloos ter beschikking gesteld werd.

Kortom, alle ingrediënten voor een gezellig geslaagde barbecue. De twee aanwezige GMA’ers hebben erg van alles genoten!

Maluku-Lunteren heeft aangegeven een deel van de opbrengst van de barbecue, te weten: 400 euro, te zullen schenken aan GMA. Hier is GMA hen ontzettend dankbaar voor. Want hiermee kan de RMS strijd op Tanah Air mede-gefinancierd worden, omdat het Zuid-Molukse volk nog steeds iedere dag door Indonesië wordt onderdrukt, geïntimideerd en slecht behandeld.


Eidh al-Adha Mubarak 2021

GMA wenst haar Islamitische broeders en zusters een gezegend Eid al-Adha (Offerfeest)!


NU BESCHIKBAAR - GMA SUPPORT WEAR

Nu beschikbaar, voor iedereen die GMA en de Perjuangan een warm hart toedraagt, de officiële GMA Support wear!

We beginnen met t-shirts, maar zullen later ook hoodies en andere support artikelen gaan verkopen. De getoonde kleuren zijn zwart, wit en rood, maar andere kleuren zijn ook mogelijk.

Shirts zullen €30,00 gaan kosten (incluis verzending binnen Nederland, voor verzending naar het buitenland wordt er een meerprijs berekend). De opbrengsten zullen 100% bestemd zijn voor de Perjuangan.

Dus steun de strijd en koop een shirt!

Bij interesse: stuur een mail naar office@gma.one met de gewenste kleur, gewenste opdruk, je maat en adresgegevens. Wij zullen dan contact met je opnemen om de verdere bestelling af te handelen.
Mena Muria!


Opnieuw vlaggen gehesen te Aboru (8 juli 2021)

In Aboru zijn vandaag op meerdere locaties RMS vlaggen gehesen als protest tegen de Indonesische regelgeving en de willekeur hiervan. Er is namelijk een nieuwe lockdown aangekondigd en de ervaring leert dat deze lockdowns misbruikt worden door het Indonesische regime om TNI/POLRI invasies te faciliteren (met name in de regio Aboru).

Het betreft tientallen vlaggen die vanochtend vroeg lokale tijd zijn gehesen op de volgende locaties in Aboru:
• Tower dusun Ulath,
• Bukit Doa sektor Bethesda -Taman Getsemani
• Iwa
• Dermaga Salele

Onze mensen op Tanah Air geven hiermee wederom een duidelijk signaal af naar de onderdrukker. De RMS is springlevend en geen enkele restrictieve maatregel zal de wil van het Molukse volk kunnen breken!

De RMS strijd gaat overminderd door!

Mena Muria!


GMA Tanah Air herdenkt de Tjakalele actie van 29 juni 2007

Vandaag, 29 juni 2021, is het precies 14 jaar geleden dat de Tjakalele-actie in Ambon (Zuid-Molukken) plaatsvond.

Ook GMA Tanah Air laat deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbijgaan.

Op twee locaties in Aboru, Dusun Naira en Kampong, zijn vanochtend vroeg meerdere vlaggen gehesen om de Tjakalele-actie en actievoerders te gedenken en eren.

De RMS strijd zal onverminderd doorgaan!

Mena Muria!


Terugblik Tjakalele actie 2007 (29 juni 2007 - 29 juni 2021)

Vandaag, 29 juni 2021, is het precies 14 jaar geleden dat de Tjakalele-actie in Ambon (Zuid-Molukken) plaatsvond.

GMA kijkt vandaag vol trots en respect terug op deze actie.

Op 29 juni 2007 vond tijdens de Harganas-viering op “het Vrijheidsplein” in Ambon (Zuid-Molukken) de moedige Tjakalele-actie plaats waarbij een groep van 27 dansers tijdens het opvoeren van de Tjakalele (een traditioneel Moluks krijgsdans) de RMS-vlag toonden aan toenmalig Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) en zijn 3.887 genodigden (waaronder Indonesische ministers, ambassadeurs, gouverneurs, regenten en burgemeesters).

De groep Tjakalele-dansers, waarvan bapa Johan Teterissa de leider was, bestond geheel uit Aborunezen, namelijk:
1. Fredy Akihary;
2. Leonard Hendriks;
3. Samuel Hendriks;
4. Alex Malawauw;
5. Philip Malawau;
6. Selfianus Malawau;
7. Ferdinand Radjawane;
8. Jeky Riry;
9. Mersy Riry;
10. Abraham Saya;
11. Arens Saya;
12. Vernon Saya;
13. Jefri Saya;
14. Johan Saya;
15. Johanis Saya;
16. Johanis Saya;
17. Jordan Saya;
18. Bobby Saya;
19. Pieter Saya;
20. Pieter Saya;
21. Ruben Saya;
22. Elias Sinay;
23. Jhony Sinay;
24. Josias Sinay;
25. Melky Sinay;
26. Johan Teterissa (leider Tjakalele-actie), en
27. Albert Usmany.

Meteen na het tonen van de RMS-vlag werden alle Tjakalele-dansers hardhandig gearresteerd. Op het politiebureau werden de Tjakalele-dansers door politieagenten vernederd en geslagen. Opvallend hierbij is dat bapa Johan Teterissa op het politiebureau ook door een aanwezige Indonesische journalist werd geslagen.

De Tjakalele-dansers werden vervolgens voor minstens 10 jaar in de gevangenis gezet en bapa Johan Teterissa kreeg als leider van deze Tjakalele-actie aanvankelijk zelfs levenslang.

Later werden diegenen die betrokken waren bij de voorbereiding van de Tjakalele-actie ook gearresteerd. In de gevangenis zijn alle dansers op ernstige wijze gemarteld door Indonesië.

De gevangenen werden onder andere:
- hardhandig van de trap geduwd;
- met ijzeren staven en kabels geslagen;
- geprikt en geslagen met geweren;
- bedreigd door een granaat in hun mond te stoppen;
- gedwongen om na de martelingen de zee in te gaan, zodat het zoute water hun verse wonden nog pijnlijker zou maken.

Op 21 juni 2008 vond de eerste Molukse mensenrechtenconferentie plaats in De Balie te Amsterdam, georganiseerd door Molukse mensenrechtenorganisatie PAK en de RMS-regering in ballingschap.
Twee gasten werden speciaal voor deze mensenrechtenconferentie uitgenodigd, namelijk mensenrechtenadvocaat Johnson Panjaitan uit Jakarta (Indonesië) en tante An Saya uit Aboru (Zuid-Molukken).

Mensenrechtenadvocaat Johnson Panjaitan die in het verleden Xanana Gusmao (leider Oost-Timor) heeft verdedigd, vertelde hoe hij Johan Teterissa verdedigde.

Tante An Saya, ooggetuige en moeder van één van de Tjakalele-dansers, verklaarde dat – toen ze haar zoon in de gevangenis bezocht – ze hem niet meer kon herkennen. De Indonesische overheid had haar zoon namelijk gemarteld door een biljartbal in zijn mond te plaatsen, waarna hij herhaaldelijk in zijn gezicht en op zijn mond werd geslagen. Tante An sloot haar getuigenverklaring in tranen af met de mededeling dat ze haar zoon zelf nog nooit heeft geslagen, maar lijdzaam moest toezien hoe haar zoon door de martelingen onherkenbaar voor haar werd.

Enkel en alleen door de getuigenverklaring van tante An Saya en de getoonde filmpjes over de mensenrechtenschendingen op Maluku besloten de eveneens aanwezige mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch zich eindelijk in te zetten tegen de mensenrechtenschendingen op Maluku.

Vlak na voornoemde Molukse mensenrechtenconferentie werd plotseling – zonder proces - de gevangenisstraf van Johan Teterissa verlaagd van levenslang naar 15 jaar.

Op 9 maart 2009 werden de Molukse Politieke Gevangenen plotseling overgeplaatst van gevangenissen op het eiland Ambon (Zuid-Molukken) naar gevangenissen op het eiland Java (Indonesië), waaronder het streng bewaakte gevangeniseiland Nusa Kembangan, beter bekend als “het Alcatraz van Indonesië”.

De mensenrechten van de Molukse Politieke Gevangenen op Java (Indonesië) werden extra geschonden, omdat hun familieleden uit onder andere Aboru, Ambon, Tanimbar en Kei (Zuid-Molukken) hen niet konden bezoeken vanwege de grote afstand (3 uur vliegen, vergelijkbaar met de afstand tussen Amsterdam-Athene) en omdat ze over onvoldoende financiële middelen beschikten om vliegtickets te kopen.

Op 18 juni 2018 overleed bapa Fredy Akihary op 60 jarige leeftijd onverwachts aan een hartaanval in de gevangenis Potong op Java (Indonesië), eenzaam en ver weg van zijn gezin op Maluku.

Op 10 augustus 2018 werden de Molukse Politieke Gevangenen na negen jaar eindelijk terug overgebracht van gevangeniseiland Nusa Kembangan (Java, Indonesië) naar gevangenis Nania (Ambon, Zuid-Molukken).

Op 26 december 2018 (Tweede Kerstdag) werden bapa Johan Teterissa en bapa Jeki Riry na 11,5 jaar gevangenschap eindelijk vrijgelaten.

Op 4 december 2019 is Johan Teterissa helaas onverwachts in Aboru overleden.

Op 17 augustus 2020 zijn na 13 jaar gevangenschap eindelijk de laatste drie overgebleven Molukse Politieke Gevangenen, die aan de vreedzame Tjakalele-actie hebben meegedaan, vrijgelaten, namelijk: Romanus Batseran, Jordan Saya en Yohanis Saya.


In memoriam: bapa Fredy Akihary (16/02/1958 - 18/06/2018)

In Memoriam: bapa Fredy Akihary

16 februari 1958 te Aboru (Zuid-Molukken)

18 juni 2018 gevangenis te Porong, Java (Indonesië)

Vandaag, 18 juni 2021, is het precies drie jaar geleden dat wijlen bapa Fredy Akihary in de gevangenis te Porong op Java (Indonesië) overleed.

GMA staat vandaag stil bij zijn dood en kijkt vol trots en respect terug op bapa Fredy Akihary. Hij heeft moed getoond door op 29 juni 2007 mee te doen aan de Tjakalele-actie.

Op 16 februari 1958 werd bapa Fredy Akihary in Aboru (Zuid-Molukken) geboren.

Op 29 juni 2007 deed bapa Fredy Akihary mee aan de Tjakalele-actie in Ambon (Zuid-Molukken), waarbij de RMS-vlag aan de toenmalige Indonesische president SBY werd vertoond. Meteen werden alle Tjakalele-dansers, waaronder bapa Fredy Akihary, door Indonesië hardhandig gearresteerd, waarna ze op het politiebureau werden vernederd en geslagen om vervolgens heftig gemarteld te worden in de gevangenis. Bapa Fredy Akihary kreeg 10 jaar gevangenisstraf opgelegd.

Op 9 maart 2009 werden bapa Fredy Akihary en enkele Tjakalele-dansers plotseling overgeplaatst naar verschillende gevangenissen op Java (Indonesië). Bapa Fredy Akihary werd naar de gevangenis te Porong op Java (Indonesië) overgebracht.

Deze plotselinge overplaatsing naar gevangenissen op Java was een extra schending van hun mensenrechten, aangezien de Tjakalele-dansers op Java geen familiebezoek konden ontvangen. Hun familieleden konden het zich namelijk financieel niet veroorloven om met het vliegtuig drie uur te vliegen van Ambon naar Java om hen te komen bezoeken.

In 2017 zou bapa Fredy Akihary na een gevangenschap van tien jaar worden vrijgelaten, maar helaas kwam Indonesië deze belofte niet na.

Op 18 juni 2018 overleed bapa Fredy Akihary, op 60 jarige leeftijd, onverwachts aan een hartaanval in de gevangenis Porong op Java, eenzaam en ver weg van zijn vrouw en vijf kinderen.

Het stoffelijk overschot van bapa Fredy Akihary werd van Porong naar Aboru overgebracht en op 21 juni 2018 werd bapa Fredy Akihary in het bijzijn van zijn familie in Aboru (Zuid-Molukken) ter aarde besteld.

De RMS-strijd op Tanah Air gaat door!

Mena Muria!

Amper twee maanden na de dood van bapa Fredy Akihary, werden op 10 augustus 2018 alle Tjakalele-dansers op Java (Indonesië) weer terug overgeplaatst naar gevangenissen op Ambon (Zuid-Molukken).