Op 27 april jongstleden bereikte GMA het bericht dat Gasphar Akihary was opgepakt door het Indonesische staatsapparaat en in Ambon (Zuid-Molukken) werd vastgehouden. Gasphar is gelieerd aan Gerakan Muda Aboru door zijn inzet binnen de werkgroep Adat Budaya (Cultuur & Traditie).

Gasphar was voor familiebezoek naar  Maluku afgereisd, beschikte hiervoor over het juiste inreisvisum met vereiste documenten en verbleef bij familie op Ambon en in Aboru (pulau Haruku). Tijdens dit verblijf werd op 25 april jongstleden in het dorp Aboru zoals gewoonlijk massaal de proclamatie van de Republik Maluku Selatan (RMS) in 1950 gevierd, door middel van vlaggenceremonies en daaropvolgend een feestelijke optocht door het dorp. Bij zowel de vlaghijsingen als de optocht was Gasphar niet aanwezig, maar verbleef hij bij familie in een ander deel van Aboru.

Twee dagen later, op 27 april 2023, werd Gasphar vroeg in de ochtend door een gemengde eenheid van ruim 40 personen, afkomstig uit diverse Indonesische opsporings- en inlichtingendiensten, op Ambon opgepakt en meegenomen. Hem werd verweten de mastermind te zijn geweest van de recente RMS viering in Aboru. Echter tijdens de dagenlange verhoren die volgden bleek dat elk bewijs voor die beschuldigingen ontbrak en konden de autoriteiten Gasphar onmogelijk strafrechtelijk vervolgen. Vermoedelijk heeft alle media aandacht de lokale Indonesische autoriteiten ertoe aangezet om Gasphar te laten uitzetten (deportasi). Op 5 mei jongstleden is Gasphar weer veilig aangekomen in Nederland.

Omdat de uitzetting van Gasphar Akihary de nodige onrust veroorzaakte in zowel Maluku als binnen de Molukse gemeenschap in Nederland (mede ‘geholpen’ door fake news van de Indonesische media en het blindelings overnemen daarvan en doorsturen van ongeverifieerde berichten via social media in Nederland), geeft GMA middels deze verklaring opheldering met betrekking tot de situatie van Gasphar.

Mena Muria!