In Memoriam: bapa Fredy Akihary

16 februari 1958 te Aboru (Zuid-Molukken)

18 juni 2018 gevangenis te Porong, Java (Indonesië)

Vandaag, 18 juni 2021, is het precies drie jaar geleden dat wijlen bapa Fredy Akihary in de gevangenis te Porong op Java (Indonesië) overleed.

GMA staat vandaag stil bij zijn dood en kijkt vol trots en respect terug op bapa Fredy Akihary. Hij heeft moed getoond door op 29 juni 2007 mee te doen aan de Tjakalele-actie.

Op 16 februari 1958 werd bapa Fredy Akihary in Aboru (Zuid-Molukken) geboren.

Op 29 juni 2007 deed bapa Fredy Akihary mee aan de Tjakalele-actie in Ambon (Zuid-Molukken), waarbij de RMS-vlag aan de toenmalige Indonesische president SBY werd vertoond. Meteen werden alle Tjakalele-dansers, waaronder bapa Fredy Akihary, door Indonesië hardhandig gearresteerd, waarna ze op het politiebureau werden vernederd en geslagen om vervolgens heftig gemarteld te worden in de gevangenis. Bapa Fredy Akihary kreeg 10 jaar gevangenisstraf opgelegd.

Op 9 maart 2009 werden bapa Fredy Akihary en enkele Tjakalele-dansers plotseling overgeplaatst naar verschillende gevangenissen op Java (Indonesië). Bapa Fredy Akihary werd naar de gevangenis te Porong op Java (Indonesië) overgebracht.

Deze plotselinge overplaatsing naar gevangenissen op Java was een extra schending van hun mensenrechten, aangezien de Tjakalele-dansers op Java geen familiebezoek konden ontvangen. Hun familieleden konden het zich namelijk financieel niet veroorloven om met het vliegtuig drie uur te vliegen van Ambon naar Java om hen te komen bezoeken.

In 2017 zou bapa Fredy Akihary na een gevangenschap van tien jaar worden vrijgelaten, maar helaas kwam Indonesië deze belofte niet na.

Op 18 juni 2018 overleed bapa Fredy Akihary, op 60 jarige leeftijd, onverwachts aan een hartaanval in de gevangenis Porong op Java, eenzaam en ver weg van zijn vrouw en vijf kinderen.

Het stoffelijk overschot van bapa Fredy Akihary werd van Porong naar Aboru overgebracht en op 21 juni 2018 werd bapa Fredy Akihary in het bijzijn van zijn familie in Aboru (Zuid-Molukken) ter aarde besteld.

De RMS-strijd op Tanah Air gaat door!

Mena Muria!

Amper twee maanden na de dood van bapa Fredy Akihary, werden op 10 augustus 2018 alle Tjakalele-dansers op Java (Indonesië) weer terug overgeplaatst naar gevangenissen op Ambon (Zuid-Molukken).