Over GMA

Gerakan Muda Aboru is een groep Aborunezen die zich vanuit Nederland actief inzet om de pusat in Aboru (= centrum van verzet tegen de Indonesische onderdrukker),  rechtstreeks te ondersteunen op strategisch, materieel en financieel vlak.

Het GMA logo

De geschiedenis van Aboru is breed en rijk, ook als het gaat om perdjuangan. Op basis daarvan is het logo ontworpen. Alles staat in teken van behoud van land en volk. Het ontwerp is bewust minimalistisch en strak gehouden, met simpele maar krachtige vormen.


Lees meer

Doelstellingen & visie GMA

Sinds januari 2019 houdt GMA zich actief bezig met het steunen van de perdjuangan RMS di Tanah Air. GMA staat al vanaf het begin in rechtstreeks contact met de pusat, welke toendertijd onder leiding viel van wijlen bp. Yohan Teterissa. Tussen GMA en de pusat is er altijd sprake geweest van een nauwe en constructieve samenwerking, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. GMA steunt de pusat op meerdere vlakken, onder andere financieel, maar ook materieel, en zal dit blijven doen zolang er een beroep op haar wordt gedaan.

Ondanks dat GMA de pusat op Aboru steunt, omdat deze immers de voorhoede van verzet vormt, is haar steun bedoeld voor de perdjuangan die natuurlijk geheel Maluku ten goede komt. Aboru voor geheel Maluku!

GMA is onafhankelijk en bepaalt, net als onze voorouders in hun prauwen, haar eigen koers en stelt deze voor niemand bij.

Tevens maakt GMA zelf uit of, hoe, wanneer en met wie ze samenwerkt. GMA staat open voor samenwerking, maar gaat niet zondermeer met iedere willekeurige partij in zee. Er moet sprake zijn van wederzijds vertrouwen, respect en synergie.

De perdjuangan is voor GMA een heilige zaak. GMA doet dan ook niets voor eigen belang en/of gewin, maar is zuiver in haar handelen en stelt het belang van de perdjuangan altijd voorop. Zodra de pusat om steun vraagt, zal GMA zich volledig inzetten om hier gehoor aan te geven.

GMA wil benadrukken dat zij zich niet bezighoudt met zaken en/of personen die smet brengen op de weg van de perdjuangan en die afleiden van waar het werkelijk om gaat, namelijk een vrij Maluku! GMA respecteert iedere groepering, organisatie en individu die met een rein hart en zuiver geweten een constructieve bijdrage levert aan de perdjuangan. Als je achter ons loopt, zullen we je beschermen. Als je naast ons loopt zullen we zij aan zij met je strijden. Echter, als je ons in de weg loopt, zullen we je vertrappen!

Apa Datang Dari Muka, Djangan Unduré!

Mena Muria!