Hari Pahlawan 2024

Hari Pahlawan 2024

Op 12 april 1966 werd mr. dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil, de tweede president van de Republiek der Zuid-Molukken, door een Indonesisch vuurpeloton geëxecuteerd. Sindsdien staat 12 april bekend als Hari Pahlawan (Dag van de Helden).

Soumokil leidde, vanaf het moment dat Indonesië op 28 september 1950 de RMS illegaal heeft geannexeerd, tot 1963 een guerrilla-oorlog tegen Indonesië. Op 2 december van dat jaar werd Soumokil gevangengenomen. Hij bleef tot aan zijn dood trouw aan de RMS.

Op deze dag gedenkt GMA alle RMS-helden die hun leven hebben gegeven voor een vrije Republiek der Zuid-Molukken. Wij zullen de strijd in hun geest blijven voortzetten zodat hun offer niet voor niets is geweest.

Apa datang dari muka, djangan unduré!

Mena Muria!


Update: Bantu Kariu - grote levering medicijnen aan Kariunezen in Aboru (juni 2022 jl.)

Selamat basudara pela/gandong dan teman2,

Op 7 mei 2022 werd er vanuit de bapak raja van Kariu, Samuel Radjawane, een verzoek gedaan tot het inkopen en leveren van een grote hoeveelheid medicijnen ten behoeve van de Kariunese vluchtelingen gevestigd in Aboru.

Vanuit Anak2 muda BAKH di Belanda is er uiteraard meteen gehoor gegeven aan de oproep en via het GMA netwerk in Aboru zijn we gelijk aan de slag gegaan om de medicatie te bestellen en veilig naar Aboru te krijgen.

GMA heeft haar hulp toegezegd en is vervolgens met man en macht aan het werk gegaan om de medicijnen, waarvan vele slechts op dokersrecept verkrijgbaar waren, zo snel mogelijk naar Aboru te halen. Deze medicijnen zijn bekostigd met het restant van de opbrengst van de BantuKariu actie van januari jongstleden.

Begin juni was alle medicatie bij elkaar verzameld, wat geresulteerd heeft in een grote levering op 8 juni. Wij willen hierbij onze dankbaarheid uitspreken richting GMA Tanah Air voor haar volharding om alle gevraagde medicatie te verkrijgen voor onze gandong2 Kariu.

Zonder de steun van alle donateurs van de Tikkie actie van eind januari 2022 was deze hulp niet mogelijk geweest. Wij willen daarom nogmaals onze grote dank uitspreken richting de BAKH gemeenschap in Nederland, Stichting Kariu en alle donateurs voor de steun aan Kariu en Aboru in deze moeilijke tijd.

Anak2 muda BAKH di Belanda

G. Akihary
M. Akihary
H. Sahureka
O. Sahureka
A. Leatomu
E. Leatomu
M. Leatomu
F. Pattiwaellapia
R. Pattiwaellapia
J. Schaduw
J. Tahamata
D. Tehupuring
N. Nanulaitta
J. Polnaija
J. Ritawaemahu
D. Tahalele


25 april 2022, Aboru (Zuid-Molukken)

25 april 2022, Aboru (Zuid-Molukken)

Ondanks zware repressieve maatregelen en strenge controles van het Indonesische regime in Aboru, (Zuid Molukken), laten de Aborunezen zich er vandaag niet van weerhouden om te vieren dat 72 jaar geleden op Ambon de Republik Maluku Selatan (RMS) werd uitgeroepen.

Op verschillende locaties in en om het dorp Aboru zijn tot op dit moment 49 RMS vlaggen gehesen. De aanwezige Indonesische militairen rennen continu door het dorp heen en weer om de RMS vlaggen zo snel mogelijk neer te halen om op deze manier te voorkomen dat berichtgeving hierover de buitenwereld bereikt.

Kinderen op straat in Aboru maken er een spel van door het Indonesische leger op het verkeerde been te zetten door locaties te verzinnen waar vlaggen zouden hangen, daarna rennen ze met de zwoegende militairen mee om ze vervolgens uit te lachen om hun teleurgestelde blik als ze zien dat er elders in het dorp weer vlaggen de lucht in gaan.

Vanuit Aboru wenst GMA het Zuid-Molukse volk overal ter wereld een gezegende 72e proclamatiedag toe...

MENA - MURIA !


Hari Proklamasi RMS 2022

25 april 2022,

Vandaag is het 72 jaar geleden dat op 25 april 1950 in Ambon (Zuid-Molukken) de Republik Maluku Selatan (RMS) rechtmatig werd geproclameerd.

Nog steeds wordt het Zuid-Molukse volk, sinds de illegale annexatie van de Zuid-Molukken door Indonesië, onderdrukt en uitgebuit. Het is duidelijk dat de Zuid-Molukken met haar rijkdom aan grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen een belangrijke inkomsten- en levensbron is voor de Republik Indonesia, maar daar zelf op geen enkele wijze eerlijk van mee profiteert. Het Zuid-Molukse volk wordt sinds 1950 door Indonesië voorgelogen, benadeeld en de aan hen gemaakte beloftes worden niet waargemaakt. Zo blijkt maar weer dat de Zuid- Molukken een “ondergeschoven kindje” blijft van Indonesië. Bij elke uiting die betrekking heeft op de RMS, berust Indonesië op het dreigen met- of het gebruik maken van fysiek geweld.

Middels verdeel- en heers tactiek, welke wederom door Indonesië wordt ingezet, ontstaan er spanningen en conflicten binnen de Zuid-Molukse bevolking. Buurdorpen staan elkaar naar het leven, met als gevolg dat slachtoffers onder erbarmelijke omstandigheden noodgedwongen hun thuisdorp moeten verlaten. En al maandenlang als vluchteling, nota bene in eigen land, in een tentenkamp moeten bivakkeren. Ondertussen mogen de agressors ongestraft en ongestoord blijven rondlopen en intimideren. Zo wordt voorkomen dat het Zuid-Molukse volk zich zal beseffen hoeveel macht zij heeft wanneer alle handen ineen worden geslagen en men als eensgezind volk opkomt voor haar recht en vrijheid. Vanaf een “letterlijke afstand” kan zelfs een blinde zien dat hier sprake is van opzet in het spel.

Echter zal het vuur van de rechtvaardige vrijheidsstrijd van de Zuid-Molukken nooit en te nimmer doven. Integendeel, al het bovengenoemde wakkert het vuur alleen maar aan. Het geduld van het Zuid-Molukse volk begint op te raken en de wens om zich los te wrikken onder het juk van de Republik Indonesia zal alleen maar groter worden.

MENA MURIA!


Hari Pahlawan 2022

Hari Pahlawan 2022

Op 12 april 1966 werd mr. dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil, de tweede president van de Republiek der Zuid-Molukken, door een Indonesisch vuurpeloton geëxecuteerd. Sindsdien staat 12 april bekend als Hari Pahlawan (Dag van de Helden).

Soumokil leidde, vanaf het moment dat Indonesië op 28 september 1950 de RMS illegaal heeft geannexeerd, tot 1963 een guerrilla-oorlog tegen Indonesië. Op 2 december van dat jaar werd Soumokil gevangengenomen. Hij bleef tot aan zijn dood trouw aan de RMS.

Op deze dag gedenkt GMA alle RMS-helden die hun leven hebben gegeven voor een vrije Republiek der Zuid-Molukken. Wij zullen de strijd in hun geest blijven voortzetten zodat hun offer niet voor niets is geweest.

Apa datang dari muka, djangan unduré!

Mena Muria!


Update Tikkie actie #BantuKariu - 8 april 2022

Laatste update actie #BantuKariu – 8 april 2022

Selamat basudara pela/gandong dan teman2,

Vanuit Aboru kwam er onlangs (4 april jl.) een direct verzoek van de bapak raja van Kariu, Samuel Radjawane, om de geslonken voorraad levensmiddelen zo snel mogelijk aan te vullen. Met bijna 2000 extra monden die gevoed moeten worden raakt deze voorraad snel uitgeput en de bodem kwam inmiddels in zicht.

Vanuit Anak2 muda BAKH di Belanda is er uiteraard meteen gehoor gegeven aan de oproep en via het GMA netwerk in Aboru zijn we gelijk aan de slag gegaan om de goederen te bestellen en veilig naar Aboru te krijgen.

Onze mensen hebben met een team van circa 18 man de klok rond gewerkt en wij zijn blij om te melden dat het transport inmiddels succesvol is aangekomen in Aboru.

In het transport zitten onder andere melk, rijst, vis, corned beef en nog vele andere zaken bijgesloten. In dit artikel hebben we een aantal screenshots en opnames bijgevoegd van de aangekochte goederen om een beter beeld te geven van wat er precies is ingekocht en in welke hoeveelheden. Zodra wij alle bonnen en definitieve lijsten hebben ontvangen geven we een definitief overzicht van de gekochte goederen en de bijbehorende kosten. Dan zullen we ook laten weten wat we nog precies in kas hebben.

Zonder de steun van alle donateurs van de Tikkie actie van eind januari 2022 was deze hulp niet mogelijk geweest. Wij willen daarom nogmaals onze grote dank uitspreken richting de BAKH gemeenschap in Nederland, Stichting Kariu en alle donateurs voor de steun aan Kariu en Aboru in deze moeilijke tijd.

Anak2 muda BAKH di Belanda

G. Akihary
M. Akihary
H. Sahureka
O. Sahureka
A. Leatomu
E. Leatomu
M. Leatomu
F. Pattiwaellapia
R. Pattiwaellapia
J. Schaduw
J. Tahamata
D. Tehupuring
N. Nanulaitta
J. Polnaija
J. Ritawaemahu
D. Tahalele


Update Tikkie actie #BantuKariu - 3 februari 2022

Laatste update actie #BantuKariu – 3 februari 2022

Selamat basudara pela/gandong dan teman2,

Laatste update m.b.t. de Tikkie actie #BantuKariu. BUNQ heeft inmiddels de blokkade opgeheven en de Tikkie link werkt weer. Er kunnen dus weer donaties worden overgemaakt.

https://bunq.me/BantuKariu

Anak2 muda BAKH di Belanda

G. Akihary
M. Akihary
O. Sahureka
A. Leatomu
E. Leatomu
M. Leatomu
F. Pattiwaellapia
R. Pattiwaellapia
J. Schaduw
J. Tahamata
D. Tehupuring
N. Nanulaitta
J. Polnaija
J. Ritawaemahu
D. Tahalele
J. Maatoke


Update Tikkie actie #BantuKariu - 1 februari 2022

Laatste update actie #BantuKariu – 1 februari 2022

Selamat basudara pela/gandong dan teman2,

Sinds onze Tikkie actie ‘#BantuKariu’ van 26 januari jongstleden zijn wij, Anak2 muda BAKH di Belanda, overspoeld met donaties. Woorden schieten tekort om onze dank richting jullie, de gulle donateurs, uit te drukken. De actie is zelfs zo succesvol dat de bank (BUNQ) op dit moment de Tikkie-link geblokkeerd heeft, vanwege de grote hoeveelheid financiële transacties die ze voorbij zag komen. Wij zijn momenteel uiteraard druk in gesprek met de bank om deze blokkade er zo snel mogelijk af te krijgen, omdat nog steeds iedere euro meer dan welkom is om onze broeders en zusters in Aboru te steunen.

Op het moment van schrijven heeft de actie circa EU 19.000 gegenereerd. Hiervan is reeds EU 7000 overgemaakt naar onze mensen in Aboru. Zij zijn, samen met ons, de afgelopen dagen met man en macht aan het werk geweest om de volgende zaken gerealiseerd te krijgen:
a) Inventariseren aan welke middelen de meeste behoefte is.
b) Samenstellen van een ploeg mensen die de benodigde middelen moet gaan bemachtigen in Ambon.
c) Transport regelen vanuit Aboru naar en van Ambon. Deels met de vrachtwagen en deels met de ferry. Een situatie die bemoeilijkt werd omdat de normale route via Tulehu momenteel niet gebruikt kan worden door het aanhoudende conflict met Hulaliu. De route van Aboru naar Ambon (en vice versa) loopt nu via Passo.
d) Security regelen van het transport.

Wij zijn blij om te melden dat het eerste transport inmiddels succesvol is aangekomen in Aboru. Mede door onze gandong2 uit Hualoy, die het transport spontaan hebben bijgestaan op het vlak van security. Zij hebben, samen met ons team, de gehele nacht de wacht gehouden bij de volgeladen truck in Ambon, voordat deze over kon varen met de ferry.

In het transport zitten kleding, medicijnen, vitamines, kookgerei, verzorgingsproducten en nog vele andere zaken bijgesloten. In het artikel hebben we een tweetal screenshots bijgesloten van de aangekochte goederen om een beter beeld te geven van wat er precies is ingekocht en in welke hoeveelheden. Deze informatie is inmiddels al achterhaald omdat er nog meer is ingekocht en bijgesloten in het transport. Zodra wij alle bonnen en definitieve lijsten hebben ontvangen geven we een definitief overzicht van de gekochte goederen en de bijbehorende kosten. Dan zullen we ook laten weten wat we nog precies in kas hebben. Met deze buffer zullen we de toekomstige goederentransporten financieren of, mocht daar een grotere behoefte aan zijn, meer structurele oplossingen zoals openbare toiletten/douches, mocht het verblijf van de Kariunezen in Aboru een meer permanent karakter aannemen.

Verder heeft de Raja van Aboru, Marthen Sinay, zijn grote dank uitgesproken richting de BAKH gemeenschap in Nederland en alle donateurs voor de steun aan Kariu en Aboru in deze moeilijke tijd.

Anak2 muda BAKH di Belanda

G. Akihary
M. Akihary
H. Sahureka
O. Sahureka
A. Leatomu
E. Leatomu
M. Leatomu
F. Pattiwaellapia
R. Pattiwaellapia
J. Schaduw
J. Tahamata
D. Tehupuring
N. Nanulaitta
J. Polnaija
J. Ritawaemahu
D. Tahalele


Update Tikkie actie #BantuKariu (Anak2 muda BAKH di Belanda)

Via deze weg willen we mededelen dat de teller van onze Tikkie-actie van gisteren (BAKH Jongeren in NL - BANTU KARIU - HELP KARIU) inmiddels op ruim €15.000 staat!

Een fantastisch resultaat, dat perfect illustreert in hoeverre wij, bangsa Maluku di Belanda, meeleven met onze mensen in Tanah Air, in het bijzonder de Kariunezen. Onze enorme dank gaat uit naar iedereen die aan onze Tikkie-actie heeft bijgedragen! Dankzij jullie steun zijn we in staat gesteld om Aboru bij te staan in het kunnen voorzien van essentiële benodigdheden ten behoeve van de vluchtelingen uit Kariu. Ook gaat onze grote dank en support uit naar andere groepen en individuen, zowel in Nederland als in Tanah Air, die momenteel bezig zijn met het inzamelen van geld en middelen ten behoeve van de vluchtelingen uit Kariu. Samen staan we sterk!

Momenteel wordt er door onze mensen in Aboru geïnventariseerd aan welke middelen de meest dringende behoefte is. Zodra dit bekend is zullen deze goederen worden ingekocht en verdeeld onder de vluchtelingen. Uiteraard zullen wij jullie hierover op de hoogte houden.

Ondertussen blijft de situatie in Kariu zeer zorgelijk. Wegens hevige en gewelddadige aanvallen hebben duizenden Kariunezen noodgedwongen Kariu moeten verlaten. Inmiddels zijn alle Kariunezen hun huis kwijtgeraakt en zijn zij de wanhoop nabij. Hoewel we middels de Tikkie-actie inmiddels een groot bedrag hebben opgehaald is een structurele oplossing nog niet in zicht. Jullie bijdrage is daarom nog steeds keihard nodig! Verdere donaties zijn dan ook nog steeds zeer welkom via onderstaande link:

https://bunq.me/BantuKariu

Anak2 muda BAKH di Belanda

G. Akihary
M. Akihary
H. Sahureka
O. Sahureka
A. Leatomu
E. Leatomu
M. Leatomu
F. Pattiwaellapia
R. Pattiwaellapia
J. Schaduw
J. Tahamata
D. Tehupuring
N. Nanulaitta
J. Polnaija
J. Ritawaemahu
D. Tahalele


Update Aboru/Kariu

Nadat gisteren gedurende de gehele dag en nacht een grote stroom vluchtelingen vanuit het dorp Kariu richting het dorp Aboru is gegaan zijn de mensen van Aboru druk bezig geweest om de vluchtelingen te verwelkomen en te voorzien in hun eerste levensbehoeften na een traumatische vlucht uit hun eigen dorp.

Tijdens de aanvallen op Kariu meldden lokale bronnen dat herhaaldelijke noodkreten en hulpverzoeken van vertegenwoordigers en dorpelingen van het dorp Kariu richting het leger hebben plaatsgevonden. Tijdens de urenlange aanvallen is het leger er niet in geslaagd om te reageren of om in te grijpen om erger te voorkomen.

Dit falen van de zogenaamde veiligheidsdiensten, heeft ervoor gezorgd dat de aanvallers in staat waren om de aanvallen door te zetten tot vrijwel het hele dorp Kariu letterlijk in rook was opgegaan. Door niet te reageren op de noodroepen vanuit Kariu is de gehele bevolking van Kariu gedwongen om op de vlucht te slaan door de binnenlanden van Haruku richting onder andere het dorp van Aboru. Een zeer traumatische ervaring!

Vandaag meldden zich dan eindelijk afgezanten van de Pangdam XVI Pattimura, Kapolda Maluku en de Bupati Maluku Tengah in Aboru om de vluchtelingen vanuit Kariu te bezoeken en om hulpmiddelen te brengen. Deze zijn door de mensen van Aboru en Kariu tegengehouden op het strand van Aboru. De hulp wordt beschouwd als niet welgemeend en de militairen en hulpmiddelen worden dan ook niet toegelaten tot het dorp. Momenteel staat een grote massa Aborunezen op het strand om ervoor te zorgen dat alle militairen, legerleiders en afgezanten van de overheid dezelfde boodschap krijgen en consequent worden weggestuurd.

Door urenlang de noodoproepen van de bevolking van Kariu tijdens de aanvallen te hebben genegeerd, heeft het leger haar geloofwaardigheid verloren. De beschuldiging van het bewust laten doorwoekeren van het conflict wordt door meerdere mensen van Kariu nu openlijk uitgesproken.

Zie ook onderstaande beelden.

Zodra er meer nieuws te melden is laten wij het direct weten.