Vandaag, zaterdag 15 mei 2021 lokale tijd, wappert de vlag van de Republik Maluku Selatan (Republiek der Zuid-Molukken, RMS) opnieuw in het dorp Aboru (eiland Haruku) en in de wijk Karang Panjang in Ambon-stad (naast de Imanuel Kerk). Het is het 204e jaar dat de grote verzetsheld van de Molukken, Thomas Matulessy (Kapitan Pattimura), wordt herdacht.

Sinds het ontstaan van het nationalisme in Europa in de 18e eeuw zijn “onafhankelijkheid en staatssoevereiniteit” het doel van het nationalisme voor alle naties in de wereld, zo ook voor het Molukse volk. Anno 2021 is het 71 jaar geleden dat op 25 april 1950 de Republik Maluku Selatan – onder de vierkleurige vlag – in Ambon stad werd uitgeroepen. Ter herdenking hiervan hebben in de afgelopen decennia een groot aantal groepen in Aboru, Ambon en Seram de RMS-vlag meermaals fier laten wapperen. Dat gebeurde onder andere op 25 april 2002, 2003, 2014, 2020 en op 29 juni 2007 tijdens de Tjakalele-actie in Ambon. Deze gebeurtenissen zijn echter slechts een klein onderdeel van de grote inspanningen en strijd die gepaard gaan met het vestigen van een natiestaat genaamd de Republik Maluku Selatan.

Etymologisch gezien betekent het woord republiek “algemeen belang”, afgeleid van de woorden “Res” en “Publica”, terwijl de Maluku Selatan (Zuid-Molukken) verwijst naar de grenzen van het territorium en de (lokale) Molukse bevolking.

Zodoende is de Republik Maluku Selatan bedoeld om de belangen van het Molukse volk te behartigen, middels het creëren van openbaar welzijn, door John Locke “algemeen welzijn” genoemd. Hetzij religieus of niet-religieus.

Waarom? Omdat de Republik Maluku Selatan geen religieuze staat is, maar een rechtsstaat die de mensenrechten verdedigt, ongeacht religie en afkomst.

Feit is ook dat er tijdens de initiële vorming van de RMS regering veel vertegenwoordigers vanuit de Basudara Salam Maluku een grote en verdienstelijke rol hebben gespeeld.

Sommigen van hen werden ministers in het RMS kabinet, zoals Tete Duba Latuconsina. Dit is historisch bewijs over de vorming van het regeringskabinet van de Republik Maluku Selatan dat niet mag worden genegeerd. Het getuigt daarom van weinig geschiedkundig inzicht als de Republik Maluku Selatan wordt geassocieerd met een louter Christelijke republiek. Het is namelijk een verkeerd en misplaatst uitgangspunt om op religieuze gronden een staat te willen stichten. De levensvatbaarheid van een dergelijke staat zal minimaal zijn, omdat er onvoldoende steun zal zijn vanuit de internationale gemeenschap.

Verder moeten we er als Moluks volk voor waken om ons te laten misleiden door neo-koloniale overreding en religieuze kwesties. Deze leiden alleen maar af van waar het werkelijk om gaat, namelijk het zelfbeschikkingsrecht van het gehele Molukse volk, ongeacht religieuze voorkeur. Laten wij als één volk werken aan een prachtige en hoopvolle toekomst, voor alle Molukkers!

Het recht op zelfbeschikking is niet alleen het morele recht van ieder mens dat rechtvaardig en beschaafd is, maar wordt tevens bekrachtigd en bevestigd door het internationaal juridisch recht, hoewel er partijen zijn die hier helaas geen gehoor aan geven en geen belang bij hebben. Zij zullen met alle mogelijke middelen verdeeldheid proberen te zaaien, met name onder onze jongere generaties. De geschiedenis heeft reeds bewezen dat deze partijen meesters zijn in bedrog, het veroorzaken van verdeeldheid en het vernietigen van mooie initiatieven. Laten we daarom waakzaam blijven en een eenheid vormen!

MENA MURIA!!!

15 Mei 1817 – 15 Mei 2021.

Hari ini, Sabtu 15 Mei 2021, waktu Maluku, Bendera Republik Maluku Selatan kembali berkibar di Negeri Aboru (pulau Haruku), dan di Karang Panjang Ambon (samping gereja Imanuel). Ini adalah tahun ke 204 pahlawan perlawanan besar Maluku, Thomas Matulessy (Kapitan Pattimura), diperingati.

Kemerdekaan dan kedaulatan negara adalah salah tujuan nasionalisme semua bangsa di dunia, sejak lahirnya nasionalisme di Eropa di abad ke-18. Demikian pula halnya di Maluku, dengan negara Republik Maluku Selatan yang pernah diproklamasi pada 25 april 1950 , 71 tahun lalu di kota Ambon. Peringatan pengibaran bendera RMS yang dilakukan sejumlah massa baik di Aboru, Ambon, dan Seram 25 April 2002, 2003, 2014, 2020 Harganas 29 Juni 2007 di Ambon, adalah bagian kecil dari usaha dan perjuangan besar mendirikan nation state (negara bangsa) bernama negara Republik Maluku Selatan itu. Secara etimologi kata Republik yg berasal dari “Res” dan “Publica”, berarti “kepentingan umum”. sedangkan Maluku Selatan menunjuk pada batas wilayah dan rakyat, penduduk dan bangsa yang tinggal di Maluku Selatan. Jadi, Republik Maluku Selatan adalah sebuah negara yang diperuntukan untuk mengurus kepentingan penduduk dan bangsa Maluku di Maluku yakni mewujudkan kesejahteraan umum yang disebut John Locke sebagai “common good”. Sebagai konsekuensi nama negara, maka Republik Maluku Selatan bukan negara agama, Melainkan sebuah welfare state yakni negara konstitusional yang bertujuan melayani kepentingam kesejahteraan penduduk dan bangsa Maluku seanteronya, baik yang beragama atau tidak beragama sekalipun, sebab untuk itulah negara dibuat. Mengapa? karena Republik Maluku Selatan bukan negara agama, melainkan negara berdasar hukum (rechtsstaat) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, apapun agama dan asal usulnya, begitulah norma universal.
Maka itu di awal pembentukan pemerintahannya cukup banyak orang tua tua dari basudara Salam Maluku yang berjasa besar mendirikan Republik Maluku Selatan. Dan beberapa lagi menjadi Menteri Kabinet seperti, Tete Duba Latuconsina. Ini adalah bukti sejarah di periode awal pembentukan Kabinet Pemerintahan Republik Maluku Selatan, yang tidak boleh diabaikan oleh dan terutama generasi milenial. Adalah pembodohan dan kebodohan bila ada yg mengasosiasikan Republik Maluku Selatan sebagai negara Kristen. Dan adalah salah dan sesat secara internasional untuk dirikan negara agama. Bahkan takan mungkin berhasil, karena ditolak masyarakat internasional.

Oleh karena itu, jangan mau diperalat dengan bujuk rayu kolonial dan dibodohi dengan issue issue agama, lalu diperalat, dijadikan antek untuk dibenturkan dengan kepentingan besar Maluku kekinian dan terkait dengan masa depan yang jauh lebih terhormat dari hari ini.

Katong harus tentukan nasib sendiri karena itu bukan saja kehendak moral tiap kemanusiaan yang adil dan beradab, melainkan hal yg dilegalkan oleh rezim hukum internasional, meski ada saja pihak pihak yang tidak mengindahkan hukum internasional itu. Sehingga mereka dengan segala cara dan modus menghadang dengan korbankan generasi muda yang gampang disesatkan dengan politik konflik atau adu domba. Dan sejarah mencatat bahwa tipu, adu domba dan hancurkan adalah politik penjajah sejak dulu kala.

MENA MURIA!!!