Geschiedenis

Op 27 december 1949 vond tijdens de Ronde Tafel Conferentie (RTC) in Amsterdam de soevereiniteitsoverdracht plaats van Nederland aan de ‘Verenigde Staten van Indonesië’ (Republik Indonesia Serikat: RIS). De RIS was een federale republiek waarbij elke staat een vorm van zelfbestuur heeft. Eén van de autonome staten waren de Zuid-Molukken.

Echter, het werd al gauw duidelijk dat Soekarno eenzijdigde federale RIS wilde veranderen in de eenheidstaat Indonesië (RI).

Aangezien Soekarno de akkoorden van voornoemde soevereiniteitsoverdracht eenzijdig ging schenden, hield ir. J.A. Manusama twee keer (op 18 en 24 april 1950) een volksraadpleging op de Esplanade in Ambon (Zuid-Molukken), waarin hij aan tienduizenden Molukkers het verschil uitlegde tussen federalisme en unitarisme.  Het Molukse volk verwierp unitarisme en wilde vrij en onafhankelijk zijn.  Om die reden werd op 25 april 1950 in Ambon de Republik Maluku Selatan (RMS) –de facto en de jure- geproclameerd.

Op 17 augustus 1950 werd de ‘eenheidsstaat’ Indonesia (RI) geproclameerd. Op 28 september 1950 annexeerde Indonesië illegaal Maluku en sindsdien gaat het Molukse volk gebukt onder stelselmatige onderdrukking.

Racisme en discriminatie zijn een dagelijkse realiteit en fundamentele mensenrechten, waaronder vrijheid van meningsuiting, zijn verboden. Vanaf 1950 zijn er duizenden politieke gevangenen in Maluku die jarenlange celstraffen uitzitten en gemarteld werden en worden voor de ‘misdaad’ van het vreedzaam uiten van hun politieke overtuiging, zoals het hijsen van een RMS (= Republik Maluku Selatan) vlag.

De Indonesische regering maakt het de internationale media en mensenrechtenorganisaties zeer moeilijk om objectief vanuit en over Maluku te kunnen berichten, zodat het nieuws over wat er werkelijk gebeurt (namelijk grove mensenrechtenschendingen) zelden de internationale gemeenschap bereikt.

GMA tracht dit nieuws wel daadwerkelijk naar buiten te brengen en voert actief campagne voor vrijheid en gerechtigheid op heel Maluku. Het is tijd om een ​​einde te maken aan het Indonesische dictatorschap en om de Molukkers de vrijheid te geven om over hun eigen toekomst te beslissen.

De volgende korte film geeft een goede kijk op welke misstanden zich op Maluku afspelen.