Het GMA logo

De geschiedenis van Aboru is breed en rijk, ook als het gaat om de perdjuangan. Op basis daarvan is het GMA logo ontworpen. Alles staat in het teken van het behoud van het Molukse land en volk. Het ontwerp is bewust minimalistisch en strak gehouden, met eenvoudige maar krachtige vormen.


Uitleg

Vlechtwerk:
De basis van het ontwerp bestaat uit een cirkel die is opgebouwd uit een vlechtwerk. Dit is een universeel symbool in Oceanië en staat voor onderlinge verbondenheid. Echter op Maluku staat vlechtwerk symbool voor “Ikatan saudara”, waarbij “saudara” verbondenheid overstijgt en gelijk staat aan bloedverwantschap. Tevens staat het vlechtwerk symbool voor de kracht van samenwerking. Immers, één losse draad kan makkelijk worden stukgetrokken, maar indien je een serie draden in elkaar vlecht krijg je een stuk touw wat onverwoestbaar is. Dit symboliseert de kracht van de samenwerking en onverwoestbare band van de GMA leden onderling en tevens de innige band die we hebben met gelijkgezinde organisaties.

Wigjes:
De wigjes (rood), waar het tifa-vel mee gespannen wordt, staan symbool voor de leden van GMA. Net als de wigjes vormen zij een onmisbaar onderdeel.

Driehoeken:
De driehoeken (grijs) staan symbool voor bescherming tegen alles wat van buitenaf komt. Voor alles wat van buitenaf komt geldt dat ze als eerste de punten van de wigjes en driehoeken tegenkomen. Daarom staan zowel de wigjes als de driehoeken naar buiten gekeerd.

Parang:
Er is bewust gekozen om de parang te laten zweven. Dit is een knipoog naar de Aborunezen die ons zijn voorgegaan in de strijd en voor een vredelievende aanpak hebben gekozen (zoals de politieke gevangenen). De parang is echter wel degelijk aanwezig en staat paraat. Dit in de context van een geweldloze strijd. Dit moet echter niet als zwakte worden uitgelegd, want de parang kan ieder moment worden omgedraaid en is dan onmiddellijk gereed voor de aanval.

Salawaku:
Bovenop de vlecht/cirkel staat een salawaku. De salawaku is transparant omdat GMA vanuit een open en transparante houding wenst te werken. Tevens staat de salawaku voor slagvaardigheid, zowel aanvallend als verdedigend. De salawaku bestaat uit twee delen (Mena & Muria), omdat het bij het verdedigen van Tanah Air niet alleen gaat om wat het oog waarneemt, maar we hier ook met een spiritueel deel te maken hebben. Tanah Air is niet alleen wat je oog waarneemt, maar tevens alles wat zich tussen hemel en aarde bevindt. Wij bezitten het land niet, wij zijn deel van het land en alles waarmee het in verbinding staat, zowel fysiek als spiritueel (Lanite). Dit wordt gesymboliseerd middels de openingen in de salawaku. Deze staan symbool voor de opening tussen hemel en aarde.

Fregatvogels:
De fregatvogels staan voor kracht en levenspad. Dit symboliseert dat we niet zullen ophouden met het steunen van de perdjuangan totdat het doel van een vrije Republik Maluku Selatan behaald is, het is een roeping. Er is bewust voor gekozen om de fregatvogel symbolen niet te verbinden, dit uit respect naar de Oiale motieven en om het neutraal te houden qua adat regels.

Kleuren:
Vanuit de strijd gezien: rood! Rood is de kleur van het bloed van onze voorouders en van alle strijders die ons zijn voorgegaan en ons zullen opvolgen. Vanuit ons verleden gezien: zwart en rood, de oerkleuren.