Nog steeds wordt het Zuid-Molukse volk, sinds de illegale annexatie van de Zuid-Molukken door Indonesië, onderdrukt en uitgebuit. Het is duidelijk dat de Zuid-Molukken met haar rijkdom aan grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen een belangrijke inkomsten- en levensbron is voor de Republik Indonesia, maar dat de Molukse bevolking daar zelf op geen enkele wijze eerlijk van mee profiteert. Het Zuid-Molukse volk wordt sinds 1950 door Indonesië voorgelogen, benadeeld en de aan hen gemaakte beloftes worden niet waargemaakt. Bij elke uiting die betrekking heeft op de RMS, slaat Indonesia terug, hetzij middels fysiek, hetzij middels psychologisch geweld (of een combinatie van beiden).

Dit weerhoudt GMA Tanah Air er niet van om middels vlaghijsingen aan te geven dat de maat vol is. De tijd voor vrijheid van het Molukse volk is aangebroken!

Ditmaal zijn er door GMA Tanah Air te Aboru vlaggen gehesen in de wijken Hour en Tanital.

Hoe harder de aggressor Indonesia ons het zwijgen probeert op te leggen, hoe harder onze stem zal klinken!

MENA MURIA!