Aboru (Maluku Selatan), 17 Agustus 2022

Aboru, Maluku Selatan 17 Agustus 2022.

Militer Negara kolonial Republik Indonesia yang bertugas di Negeri Aboru kembali dikagetkan dengan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan pada pukul 07:00 Waktu Maluku.

Menurut penglihatan salah seorang warga yang tidak mau menyebutkan namanya bahwa dua bendera Republik Maluku Selatan ini sudah berkibar sejak pukul 06:00, dan bendera tersebut sudah diturunkan oleh aparat gabungan TNI/Polri yang bertugas di Negeri Aboru.

MENA!!!

Video: Aboru (Maluku Selatan), 17 Agustus 2022


Meeting Gerakan Muda Aboru en Free Maluku Foundation (4 oktober jl.)

Zondag 4 oktober jongstleden heeft Gerakan Muda Aboru (GMA) de eer gehad om de medestrijders van Free Maluku Foundation (FMF) te mogen ontvangen in stichting Benang Radja te Leerdam. Dit in het kader van de overhandiging van de opbrengst van de eerste FMF-actie, ‘Draag je flesje bij’.

De opbrengst is bestemd voor de Pemerintah RMS en GMA.

Als blijk van waardering heeft GMA voor FMF een middagvullend programma georganiseerd, dat onder andere bestond uit gebed, een informele kennismaking en een presentatie waarin GMA heeft laten zien waar zij voor staat (missie, doelen) en waar ze zich op de korte, middellange en lange termijn mee bezighoudt. Ook heeft GMA openheid van zaken gegeven over de bestemming van de overhandigde opbrengst, zodat FMF er verzekerd van kan zijn dat het gehele bedrag ten goede komt aan de perdjuangan. Het gehele bedrag zal gebruikt worden om de strategische doelstellingen van de pusat te verwezenlijken, met als uiteindelijk doel een vrije en onafhankelijke RMS.

Na de presentatie van GMA vond de formele overdracht van de opbrengst plaats, met aansluitend een dankwoord van zowel GMA als de pusat. Afsluitend werd er door beide organisaties een gezamenlijke maaltijd genuttigd (met dank aan Ashwin Lopulalan, Daniël Usmany en Darryl Saija) waarmee de gezamenlijke band nog verder werd versterkt.

GMA wil hierbij nogmaals haar grote dank en respect uitspreken richting FMF, alle vrijwilligers en donateurs voor dit prachtige initiatief en voor de ontvangen gelden. GMA kijkt ernaar uit om de vriendschappelijke band tussen beide organisaties verder uit te bouwen en staat open voor gezamenlijke acties en initiatieven in de nabije toekomst.

Mena Muria!


Indonesische leger (TNI) en politieleiding aangekomen in Aboru

Vandaag zijn het Indonesische leger (TNI) en politieleiding aangekomen in Aboru. De volgende militaire commandanten zijn aanwezig: Dandim, Dandrem, Kapolda Maluku (hoofd politie op Maluku), Pangdam XVI Pattimura (bevelhebber Indonesische strijdkrachten op Maluku), Bupati Maluku Tengah (gebiedshoofd Midden Molukken) en mogelijk de Gubernur Maluku (gouverneur voor Indonesië op Maluku).

Ze zijn in Aboru om de plannen van de Indonesische autoriteiten te promoten om een autoweg rondom het hele eiland Haruku aan te leggen. Dit wordt verkocht als een infrastructurele verbetering die ten goede komt aan de gehele bevolking aldaar. Wat echter verzwegen wordt is dat het voor de NKRI vele malen makkelijker wordt om legertroepen en materieel te verplaatsen over het heel Haruku. De echte reden is dan ook militair strategisch en niet humanitair. Ook nu heeft de legerleiding bij monde van de PANGDAM de bevolking in Aboru aangemoedigd om hun kinderen op te geven voor de TNI/staatspolitie met de garantie op een baan mits ze trouw zweren aan de NKRI.

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Mena Muria!