In memoriam: Jean-Paul 'JP' Soumokil

Gisteren bereikte ons het verschrikkelijke nieuws dat onze broeder Jean-Paul ‘JP’ Soumokil, totaal onverwachts, is komen te overlijden.

Jean-Paul is jarenlang een stabiele en betrouwbare kracht geweest binnen GMA. Altijd bescheiden en op de achtergrond, maar desalniettemin van grote waarde voor de groep, zowel in Nederland als in Tanah Air.

Wij zullen JP enorm gaan missen. Het is moeilijk te bevatten dat we nooit meer zijn stem of lach zullen horen en dat we nooit meer een omhelzing van hem zullen krijgen. Maar helaas, ook dit hoort bij het leven…

GMA Belanda en GMA Tanah Air wenst keluarga besar Soumokil heel veel sterkte toe in deze zware tijd, in het bijzonder tante Janny, kaka Lucien, ade Milo en JP’s partner Eline en zijn dochtertje Marlin. Wij kunnen ons alleen maar een voorstelling maken van de enormiteit van jullie pijn en verdriet.

Desondanks zijn we dankbaar dat we JP hebben mogen kennen en meemaken als de pure ziel die hij was (en is). Until we meet again brother! Rust zacht in de handen van de Heer.

Djauh dari mata, dekat di hati!

MENA MURIA!

 


Vlaghijsingen in de wijken Hour en Tanital (Aboru)

Nog steeds wordt het Zuid-Molukse volk, sinds de illegale annexatie van de Zuid-Molukken door Indonesië, onderdrukt en uitgebuit. Het is duidelijk dat de Zuid-Molukken met haar rijkdom aan grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen een belangrijke inkomsten- en levensbron is voor de Republik Indonesia, maar dat de Molukse bevolking daar zelf op geen enkele wijze eerlijk van mee profiteert. Het Zuid-Molukse volk wordt sinds 1950 door Indonesië voorgelogen, benadeeld en de aan hen gemaakte beloftes worden niet waargemaakt. Bij elke uiting die betrekking heeft op de RMS, slaat Indonesia terug, hetzij middels fysiek, hetzij middels psychologisch geweld (of een combinatie van beiden).

Dit weerhoudt GMA Tanah Air er niet van om middels vlaghijsingen aan te geven dat de maat vol is. De tijd voor vrijheid van het Molukse volk is aangebroken!

Ditmaal zijn er door GMA Tanah Air te Aboru vlaggen gehesen in de wijken Hour en Tanital.

Hoe harder de aggressor Indonesia ons het zwijgen probeert op te leggen, hoe harder onze stem zal klinken!

MENA MURIA!

 

 

 

 


Verklaring omtrent uitzetting (deportasi) Gasphar Akihary

Op 27 april jongstleden bereikte GMA het bericht dat Gasphar Akihary was opgepakt door het Indonesische staatsapparaat en in Ambon (Zuid-Molukken) werd vastgehouden. Gasphar is gelieerd aan Gerakan Muda Aboru door zijn inzet binnen de werkgroep Adat Budaya (Cultuur & Traditie).

Gasphar was voor familiebezoek naar  Maluku afgereisd, beschikte hiervoor over het juiste inreisvisum met vereiste documenten en verbleef bij familie op Ambon en in Aboru (pulau Haruku). Tijdens dit verblijf werd op 25 april jongstleden in het dorp Aboru zoals gewoonlijk massaal de proclamatie van de Republik Maluku Selatan (RMS) in 1950 gevierd, door middel van vlaggenceremonies en daaropvolgend een feestelijke optocht door het dorp. Bij zowel de vlaghijsingen als de optocht was Gasphar niet aanwezig, maar verbleef hij bij familie in een ander deel van Aboru.

Twee dagen later, op 27 april 2023, werd Gasphar vroeg in de ochtend door een gemengde eenheid van ruim 40 personen, afkomstig uit diverse Indonesische opsporings- en inlichtingendiensten, op Ambon opgepakt en meegenomen. Hem werd verweten de mastermind te zijn geweest van de recente RMS viering in Aboru. Echter tijdens de dagenlange verhoren die volgden bleek dat elk bewijs voor die beschuldigingen ontbrak en konden de autoriteiten Gasphar onmogelijk strafrechtelijk vervolgen. Vermoedelijk heeft alle media aandacht de lokale Indonesische autoriteiten ertoe aangezet om Gasphar te laten uitzetten (deportasi). Op 5 mei jongstleden is Gasphar weer veilig aangekomen in Nederland.

Omdat de uitzetting van Gasphar Akihary de nodige onrust veroorzaakte in zowel Maluku als binnen de Molukse gemeenschap in Nederland (mede 'geholpen' door fake news van de Indonesische media en het blindelings overnemen daarvan en doorsturen van ongeverifieerde berichten via social media in Nederland), geeft GMA middels deze verklaring opheldering met betrekking tot de situatie van Gasphar.

Mena Muria!


Aboru (Maluku Selatan), 73 jaar RMS: vlaggen- en rookbomactie 25 april 2023

Aboru, Maluku Selatan 25 april 2023.

Ondanks grote aanwezigheid van het aparat (Brimob, landmacht, Densus 88 en Intel) is het wederom niet gelukt om de roep voor vrijheid van ons volk te doven. Om de 73e proclamatiedag van de Republik Maluku Selatan (RMS) te vieren zijn er in de laatste uren tientallen RMS vlaggen de lucht in gegaan. Met name rondom de baileo en in de wijken Hour en Tanital gingen er veel vlaggen de lucht in.

Naast de vlaggenactie is er ook een optocht (pawai) gehouden in Aboru waarbij onze vierkleur zowel in de vorm van vlaggen, als in die van rookbommen met de vierkleur werd getoond aan de buitenwereld.

Vanuit Aboru wenst GMA het Zuid-Molukse volk overal ter wereld een gezegende 73e proclamatiedag toe.

MENA MURIA!!

 


Aboru (Maluku Selatan), situatie 25 april 2023

Aboru, Maluku Selatan 25 april 2023.

Momenteel is de situatie in Aboru erg gespannen. Er zijn veel woordenwisselingen en verbale confrontaties tussen mensen van Aboru en aparat. Zo zijn momenteel de Brimob, landmacht, de anti-terreur eenheid Densus 88 en de geheime dienst (Intel) aanwezig in Aboru. Dit ondanks het feit dat de Aborunezen hebben geprobeerd het aparat buiten de deur te houden middels een wegblokkade bij Naira. Uiteindelijk heeft de Raja toestemming gegeven aan het aparat om Aboru in te komen.

Vooral de aanwezigheid van Intel baart zorgen, want de medewerkers dragen geen uniform en het zijn overwegend mensen van buiten Maluku. Het is daarom moeilijk om deze mensen verantwoordelijk te houden voor hun gedrag omdat je niet weet bij welke dienst/eenheid ze horen en aan wie ze rapporteren. Hun aanwezigheid kan tevens achteraf worden ontkend door de autoriteiten, waardoor ze feitelijk een vrijbrief hebben om te doen en laten wat hen goeddunkt in het kader van anti-terroristisch ingrijpen.

Naar ons weten zijn er, mede door de grote aanwezigheid van troepen, nog geen vlaggen gehesen in Aboru of in de omtrek. Wij houden jullie op de hoogte van alle relevante en recente ontwikkelingen.

MENA MURIA!!

 


Aboru (Maluku Selatan), 17 Agustus 2022

Aboru, Maluku Selatan 17 Agustus 2022.

Militer Negara kolonial Republik Indonesia yang bertugas di Negeri Aboru kembali dikagetkan dengan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan pada pukul 07:00 Waktu Maluku.

Menurut penglihatan salah seorang warga yang tidak mau menyebutkan namanya bahwa dua bendera Republik Maluku Selatan ini sudah berkibar sejak pukul 06:00, dan bendera tersebut sudah diturunkan oleh aparat gabungan TNI/Polri yang bertugas di Negeri Aboru.

MENA!!!

Video: Aboru (Maluku Selatan), 17 Agustus 2022


Meeting Gerakan Muda Aboru en Free Maluku Foundation (4 oktober jl.)

Zondag 4 oktober jongstleden heeft Gerakan Muda Aboru (GMA) de eer gehad om de medestrijders van Free Maluku Foundation (FMF) te mogen ontvangen in stichting Benang Radja te Leerdam. Dit in het kader van de overhandiging van de opbrengst van de eerste FMF-actie, ‘Draag je flesje bij’.

De opbrengst is bestemd voor de Pemerintah RMS en GMA.

Als blijk van waardering heeft GMA voor FMF een middagvullend programma georganiseerd, dat onder andere bestond uit gebed, een informele kennismaking en een presentatie waarin GMA heeft laten zien waar zij voor staat (missie, doelen) en waar ze zich op de korte, middellange en lange termijn mee bezighoudt. Ook heeft GMA openheid van zaken gegeven over de bestemming van de overhandigde opbrengst, zodat FMF er verzekerd van kan zijn dat het gehele bedrag ten goede komt aan de perdjuangan. Het gehele bedrag zal gebruikt worden om de strategische doelstellingen van de pusat te verwezenlijken, met als uiteindelijk doel een vrije en onafhankelijke RMS.

Na de presentatie van GMA vond de formele overdracht van de opbrengst plaats, met aansluitend een dankwoord van zowel GMA als de pusat. Afsluitend werd er door beide organisaties een gezamenlijke maaltijd genuttigd (met dank aan Ashwin Lopulalan, Daniël Usmany en Darryl Saija) waarmee de gezamenlijke band nog verder werd versterkt.

GMA wil hierbij nogmaals haar grote dank en respect uitspreken richting FMF, alle vrijwilligers en donateurs voor dit prachtige initiatief en voor de ontvangen gelden. GMA kijkt ernaar uit om de vriendschappelijke band tussen beide organisaties verder uit te bouwen en staat open voor gezamenlijke acties en initiatieven in de nabije toekomst.

Mena Muria!


Indonesische leger (TNI) en politieleiding aangekomen in Aboru

Vandaag zijn het Indonesische leger (TNI) en politieleiding aangekomen in Aboru. De volgende militaire commandanten zijn aanwezig: Dandim, Dandrem, Kapolda Maluku (hoofd politie op Maluku), Pangdam XVI Pattimura (bevelhebber Indonesische strijdkrachten op Maluku), Bupati Maluku Tengah (gebiedshoofd Midden Molukken) en mogelijk de Gubernur Maluku (gouverneur voor Indonesië op Maluku).

Ze zijn in Aboru om de plannen van de Indonesische autoriteiten te promoten om een autoweg rondom het hele eiland Haruku aan te leggen. Dit wordt verkocht als een infrastructurele verbetering die ten goede komt aan de gehele bevolking aldaar. Wat echter verzwegen wordt is dat het voor de NKRI vele malen makkelijker wordt om legertroepen en materieel te verplaatsen over het heel Haruku. De echte reden is dan ook militair strategisch en niet humanitair. Ook nu heeft de legerleiding bij monde van de PANGDAM de bevolking in Aboru aangemoedigd om hun kinderen op te geven voor de TNI/staatspolitie met de garantie op een baan mits ze trouw zweren aan de NKRI.

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Mena Muria!