Zondag 4 oktober jongstleden heeft Gerakan Muda Aboru (GMA) de eer gehad om de medestrijders van Free Maluku Foundation (FMF) te mogen ontvangen in stichting Benang Radja te Leerdam. Dit in het kader van de overhandiging van de opbrengst van de eerste FMF-actie, ‘Draag je flesje bij’.

De opbrengst is bestemd voor de Pemerintah RMS en GMA.

Als blijk van waardering heeft GMA voor FMF een middagvullend programma georganiseerd, dat onder andere bestond uit gebed, een informele kennismaking en een presentatie waarin GMA heeft laten zien waar zij voor staat (missie, doelen) en waar ze zich op de korte, middellange en lange termijn mee bezighoudt. Ook heeft GMA openheid van zaken gegeven over de bestemming van de overhandigde opbrengst, zodat FMF er verzekerd van kan zijn dat het gehele bedrag ten goede komt aan de perdjuangan. Het gehele bedrag zal gebruikt worden om de strategische doelstellingen van de pusat te verwezenlijken, met als uiteindelijk doel een vrije en onafhankelijke RMS.

Na de presentatie van GMA vond de formele overdracht van de opbrengst plaats, met aansluitend een dankwoord van zowel GMA als de pusat. Afsluitend werd er door beide organisaties een gezamenlijke maaltijd genuttigd (met dank aan Ashwin Lopulalan, Daniël Usmany en Darryl Saija) waarmee de gezamenlijke band nog verder werd versterkt.

GMA wil hierbij nogmaals haar grote dank en respect uitspreken richting FMF, alle vrijwilligers en donateurs voor dit prachtige initiatief en voor de ontvangen gelden. GMA kijkt ernaar uit om de vriendschappelijke band tussen beide organisaties verder uit te bouwen en staat open voor gezamenlijke acties en initiatieven in de nabije toekomst.

Mena Muria!