Vandaag 4 december staan we stil bij de dood van onze vrijheidsstrijder wijlen bp. Yoyo Teterissa (31 december 1962 in Aboru, Zuid- Molukken).

Teterissa was de leider van de welbekende Tjakalele-actie d.d. 29 juni 2007 in Ambon (Zuid-Molukken), waarbij hij voor de ogen van honderden toeschouwers en de Indondesische president op vreedzame wijze de RMS-vlag toonde. Als gevolg van deze actie onderging Teterissa ernstige martelingen en een gevangenisstraf van maar liefst 11,5 jaar.

Ook na zijn vrijlating bleef Teterissa – als leider van de Pusat van de perdjuangan (centrum van verzet) – de strijd voor een vrij- en onafhankelijke Zuid-Molukse Republiek voortzetten. Teterissa heeft daarmee laten zien dat het RMS-ideaal op Tanah Air springlevend is! GMA kijkt hier dan ook met trots maar vooral met veel respect op terug.

Het motto van Teterissa was:
“Berjuang mati,
Seng berjuang mati
Jadi berjuang sampe mati!”

Helaas overleed Teterissa nog geen jaar na zijn vrijlating onverwachts op 4 december 2019 in zijn geboortedorp Aboru.

De RMS-strijd op Tanah Air gaat door!

Mena Muria!