25 april 2022, Aboru (Zuid-Molukken)

Ondanks zware repressieve maatregelen en strenge controles van het Indonesische regime in Aboru, (Zuid Molukken), laten de Aborunezen zich er vandaag niet van weerhouden om te vieren dat 72 jaar geleden op Ambon de Republik Maluku Selatan (RMS) werd uitgeroepen.

Op verschillende locaties in en om het dorp Aboru zijn tot op dit moment 49 RMS vlaggen gehesen. De aanwezige Indonesische militairen rennen continu door het dorp heen en weer om de RMS vlaggen zo snel mogelijk neer te halen om op deze manier te voorkomen dat berichtgeving hierover de buitenwereld bereikt.

Kinderen op straat in Aboru maken er een spel van door het Indonesische leger op het verkeerde been te zetten door locaties te verzinnen waar vlaggen zouden hangen, daarna rennen ze met de zwoegende militairen mee om ze vervolgens uit te lachen om hun teleurgestelde blik als ze zien dat er elders in het dorp weer vlaggen de lucht in gaan.

Vanuit Aboru wenst GMA het Zuid-Molukse volk overal ter wereld een gezegende 72e proclamatiedag toe…

MENA – MURIA !