Via deze weg willen we mededelen dat de teller van onze Tikkie-actie van gisteren (BAKH Jongeren in NL – BANTU KARIU – HELP KARIU) inmiddels op ruim €15.000 staat!

Een fantastisch resultaat, dat perfect illustreert in hoeverre wij, bangsa Maluku di Belanda, meeleven met onze mensen in Tanah Air, in het bijzonder de Kariunezen. Onze enorme dank gaat uit naar iedereen die aan onze Tikkie-actie heeft bijgedragen! Dankzij jullie steun zijn we in staat gesteld om Aboru bij te staan in het kunnen voorzien van essentiële benodigdheden ten behoeve van de vluchtelingen uit Kariu. Ook gaat onze grote dank en support uit naar andere groepen en individuen, zowel in Nederland als in Tanah Air, die momenteel bezig zijn met het inzamelen van geld en middelen ten behoeve van de vluchtelingen uit Kariu. Samen staan we sterk!

Momenteel wordt er door onze mensen in Aboru geïnventariseerd aan welke middelen de meest dringende behoefte is. Zodra dit bekend is zullen deze goederen worden ingekocht en verdeeld onder de vluchtelingen. Uiteraard zullen wij jullie hierover op de hoogte houden.

Ondertussen blijft de situatie in Kariu zeer zorgelijk. Wegens hevige en gewelddadige aanvallen hebben duizenden Kariunezen noodgedwongen Kariu moeten verlaten. Inmiddels zijn alle Kariunezen hun huis kwijtgeraakt en zijn zij de wanhoop nabij. Hoewel we middels de Tikkie-actie inmiddels een groot bedrag hebben opgehaald is een structurele oplossing nog niet in zicht. Jullie bijdrage is daarom nog steeds keihard nodig! Verdere donaties zijn dan ook nog steeds zeer welkom via onderstaande link:

https://bunq.me/BantuKariu

Anak2 muda BAKH di Belanda

G. Akihary
M. Akihary
H. Sahureka
O. Sahureka
A. Leatomu
E. Leatomu
M. Leatomu
F. Pattiwaellapia
R. Pattiwaellapia
J. Schaduw
J. Tahamata
D. Tehupuring
N. Nanulaitta
J. Polnaija
J. Ritawaemahu
D. Tahalele