Zondag 5 september jongstleden heeft Gerakan Muda Aboru (GMA) de eer gehad om bij de BBQ aanwezig te mogen zijn die door de medestrijders van Maluku-Lunteren (ML) was georganiseerd te Lunteren.

Een groot deel van de opbrengst van de BBQ was bestemd voor GMA, zodat zij haar activiteiten op TA, in samenwerking met de pusat, voort kan blijven zetten.

Uiteindelijk is er een totaalbedrag van €695,50 opgehaald, waarvan €400 reeds aan GMA gedoneerd is. Het gehele gedoneerde bedrag zal gebruikt worden om de strategische doelstellingen van de pusat te verwezenlijken, met als uiteindelijk doel een vrije en onafhankelijke RMS.

GMA wil hierbij nogmaals haar grote dank en respect uitspreken richting de organisatie van ML en tevens alle vrijwilligers en donateurs voor dit prachtige initiatief en voor de ontvangen gelden. GMA kijkt ernaar uit om de vriendschappelijke band met ML verder uit te bouwen en staat open voor gezamenlijke acties en initiatieven in de nabije toekomst.

Mena Muria!