Wederom grijpen de Indonesische legertroepen in Aboru (Zuid-Molukken) zich uit wanhoop terug op een strategie van intimidatie en bedreiging.

Vanochtend om 08:15 UUR (lokale tijd) hebben Indonesische militairen in Naira – Aboru gepoogd om de mobiele telefoon af te pakken van een jongere Aborunees genaamd Simon Sinay (hierna: Simon). Toen Simon plotseling door een Indonesische legerpatrouille buiten in de buurt van zijn huis werd ondervraagd omtrent zijn verdere plannen voor vandaag, antwoordde Simon dat hij naar de kerk zou gaan. Daarop greep de Indonesische commandant naar de mobiele telefoon die Simon vasthad.

Door de hierdoor ontstane commotie kwamen andere Aborunezen verhaal halen en zijn de Indonesische militairen vertrokken. De Indonesische commandant waarschuwde Simon en andere Aborunezen dat ze het hier niet bij zouden laten en later terug zouden komen.

Het Indonesisch leger bewijst overduidelijk met dit soort intimidaties dat ze niet in Aboru zijn om orde en rust te bewaren zoals vaker door de Indonesische autoriteiten en legerleiding wordt beweerd, maar menen ze naar willekeur Aborunezen te kunnen intimideren om ze zo ernstig in hun bewegingsvrijheid in Aboru te beperken om zo verdere vlaghijsingen en festiviteiten met betrekking tot de viering van de RMS proklamatie in Aboru onmogelijk te maken.