Dit jaar lijkt de Indonesische bezetter zich beter voor te bereiden op 25/4 dan vorig jaar. Inmiddels bereiken steeds meer troepen Aboru. Er zijn sterke aanwijzingen dat op korte termijn geheel Aboru van de stroom af wordt gehaald. Ook zendmasten worden hoogstwaarschijnlijk uitgeschakeld (onder het voorwendsel van werkzaamheden om de kwaliteit te verbeteren), dit om communicatie naar buiten toe te voorkomen. De Indonesische autoriteiten plaatsen geavanceerde apparatuur (waaronder zogenaamde ‘jammers’) om communicatie uit te schakelen en om nummers te onderscheppen. Wederom laat de Indonesische bezetter haar ware gezicht zien en blijft ze onze mensen beperken in hun recht op vrijheid!