Gerakan Muda Aboru wil haar grote dank uitspreken richting Initiatiefgroep Nimma (IGN). IGN heeft wederom een grote donatie gedaan richting GMA.

Deze donatie zal tevens de laatste zijn vanuit IGN, omdat ze als organisatie gaat stoppen en de leden vanaf nu individueel verdergaan met het steunen van de RMS strijd.

IGN, het was een eer om naast jullie gestreden te hebben!

Mena Muria!