Gerakan Muda Aboru

Gerakan Muda Aboru is een groep Aborunezen die zich vanuit Nederland actief inzet om de Pusat (= centrum van verzet tegen de Indonesische onderdrukker), gevestigd op Aboru, rechtstreeks te ondersteunen met alle mogelijke middelen.

Op deze site kun je informatie vinden over de strijd op Tanah Air, de support die GMA hieraan verleent en hoe jij de vrijheidsstrijders kunt supporten. Mena Muria!

Lees meer

Steun de Molukse onafhankelijkheidsstrijd en doneer nu!

Doneer

Nieuws

Selamat Hari Natal & Tahun Baru 2022

Gerakan Muda Aboru wenst al haar supporters een gezegend Kerstfeest en alle zegen en voorspoed voor 2022……

Een waardig graf voor bp. Johan Teterissa

Een waardig graf voor een groot RMS-leider. GMA heeft mede bijgedragen aan het opknappen van het graf van…

GMA bedankt Maluku-Lunteren

Zondag 5 september jongstleden heeft Gerakan Muda Aboru (GMA) de eer gehad om bij de BBQ aanwezig te mogen…

Geschiedenis

Sinds de proclamatie van de ‘eenheidsstaat’ Indonesia in 1951 gaat het Molukse volk gebukt onder stelselmatige onderdrukking. De Indonesische regering maakt het internationale media en mensenrechtenorganisaties zeer moeilijk om objectieve berichtgeving vanuit Maluku te kunnen brengen, zodat het nieuws over wat er werkelijk gebeurt zelden de buitenwereld bereikt.

GMA tracht dit nieuws wel daadwerkelijk naar buiten te brengen en voert actief campagne voor vrijheid en gerechtigheid in heel Maluku.

Leer meer